HomeZoutzure ammoniak D.A.V.V.Pagina 1

JPEG (Deze pagina), 614.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 2.19 MB

ZDUTZURE AMMUNIAK D.A.V.V.
(241/2 °/0 STIKSTUF)
Onder dezen naam wordt thans in Nederland een stikstof-
meststof in den handel gebracht, welke 24% % stikstof in
ammoniakvorm bevat.
In Duitschland wordt zoutzure ammoniak reeds vele jaren
gebruikt en heeft het een belangrijke plaats onder de stikstof-
‘ meststoffen ingenomen.
In ons land is het tot dusver nog weinig bekend: echter
werden op de Proefboerderij in Borgercompagnie (Gr.) reeds
gedurende 7 jaren met deze meststof proeven genomen.
Prof. Dr. W. Schneidewindt maakt in zijn boek ,,Die Er-
nährung der Landwirtschaftlichen Kulturpflanzen" (6e druk pag.
304 en vroegere uitgaven) reeds melding van verschillende
proeven met zoutzuren ammoniak.
Uit deze proeven blijkt, dat de stikstof in zoutzure ammo-
niak minstens is geläk te stellen met die in zwavelzure ammoniak.
In 't büzonder op bieten gaf zoutzure ammoniak zeer goede
resultaten.
Prof. Schneidewindt vermeldt de uitkomsten van proeven
met zoutzure ammoniak en zwavelzure ammoniak op suiker-
bieten genomen door het Proefstation te Halle. Hierbij werd
een gelijke hoeveelheid stikstof in elk dezer meststoffen toege-
diend en bleek uit den oogst van meerdere goed overeenstem-
mende controleperceelen, dat de stikstof in zoutzure ammoniak
een hoogere opbrengst en een hooger gehalte had gegeven
dan in zwavelzure ammoniak.
Bij aanwending op rogge en haver op de proefvelden van