HomeEen kleinigheid voor GenemuidenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 336.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.04 MB

PDF (Volledig document), 7.22 MB

ä
l _ mmm JEUGD.

Beklaag lmmr niet, die jonge maagd,
jg Die ’tsol1zimel kleed der armoê draagt,
ik En vroeg de lmrde les moest leeren:
Om, kampend met gebrek en nood, g
Te sloveu voor liet daaglijkscli brood,
Eu daarbij eiïidloos veel te ontberen.
j "Wants armoê verdïijft niet
De droomen der jeugd; i
Verstopt niet de bronwel j
§ Van hoop en geueugt, l
j Voor ’t jeugdig en hoopvolle harte.
Zie ’t vrolijke lachje, j
‘ Dat speelt om dien mond,
l
EW