HomeEen kleinigheid voor GenemuidenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 358.37 KB

TIFF (Deze pagina), 4.83 MB

PDF (Volledig document), 7.22 MB

i 20
Niet slechts voor zich zelven leeft,
1 En zijn ideaal voor oogen,
Altijd verder, hooger streeft.
Waarom, ach! zijn znlkc harten,
W Nog zoo zeldzaam hier op aard,
`Wordt die kalmte en rnst der ziele,
Nog zoo schaars gekend, ervaard?
Waarom? Ach! aomdat schoon de aard ons,
Al den naam van Christen geeft,
Vaak ons hart zoo lnttcl weinig,
Van den geest van Christus heeft.
Dan eerst, als zijn leer- en voorschrift,
Door het harte wordt beleefd,
.Als men bij den naam van Christen,
Ook den geest des Meesters heeft,
Als men lief heeft, als Hij lief had,
Handelt naar zijn rein gebod,
Dan eerst voelt ons hart zijn vrede,
Heeft het rust en zien wij God!
~·~$·%%€"‘