HomeEen kleinigheid voor GenemuidenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 392.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.11 MB

PDF (Volledig document), 7.22 MB

[ i
ä s
!
144
Wie zich mensch voelt, voelt behoefte ook,
Aan een hart dat hem verstaat,
i En bij vreugd en smart van ’t leven,
I Steeds met ’t zijne éénsternmig slaat.
Aan een hart, dat rein en edel,
Hem slechts om hem zelf bemint;
En welzalig! drievverf zalig!
Die zoo’n hart in ’t leven vindt.
Heil hen! die het vinden mogen,
’t Zij in vriendschap, liefde of trouw;
j ’t Is de hoogste en beste gave,
!r‘ Die Gods gunst ons schenken vvou.
’t Is de hoogste gaaf in ’t leven,
Die, al wat op aard bestaat,
Kennis, schoonheid en vermogen,
Ver en ver te boven gaat. `
’t Is een gaaf, die iedren zegen,
Elk genot bezielt, verhoogt,
En in ’t vveemoedvolle leven,
Zuohten smoort en tranen droogt.
’t Is een gaaf die ’t1noeijelijkst leven
Nog met bloemen overspreidt,
’t Is een bron van liefde en zegen,
’t Is een gaaf voor de eeuwigheid.