HomeEen kleinigheid voor GenemuidenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 395.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.06 MB

PDF (Volledig document), 7.22 MB

!
10
j Gestorven was het kindje,
t Maar de aard schier merkte ’t niet,
j Zoo luttel was de leemte,
i Die ’t kindersterfbed liet.
En bij het vrolijk dartlen,
Van kindren heinde en veêr, g
Dacht niemand om dat ééne
Gestorven kindje meer.
Het kind, zoowel als ’t bloempje,
Vergeten werd ’t door de aard, ·
II Maar in een tweetal harten,
Bleef ’t beeld van ’t kind bewaard. ,i
l
Want schoon ook ’t later leven
Hun andere kleenen biedt;
Het minnend oudren harte,
Vergeet de doode niet.
Vaak dwalen tweepaar schreden,
Naar ’t kleine kindergraf,
Waar beider hart zoo noode,
Eens ’t stof aan ’t stof hergaf.
Vaak blikken tvveepaar oogen,
Op ’t beeld van ’t kindje neêr,
Eens ’t doel van zooveel zorgen,
Thans van ámz zorg niet meer.
4 (