HomeEen kleinigheid voor GenemuidenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 386.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 7.22 MB

Y W l
. j g
l 9
Als was ’t zich ’s vaders liefde
j En moeders zorg bewust.
2 j
Maar ach! hoe teer gekoesterd,
Hoe trouw verzorgd, bemind,
Een wijl slechts tierde en bloeide, l
i Het teedre, zwakke kind.
Want toen daar ziekte naakte
j En ’t wierp op ’t krankbed neer,
Had ’t zwak gestel geen krachten,
Tot strijd of tegenweer.
`
ij Toen sloot ’t de kwijnende oogjes,
Zonk ’t moede hoofdje neêr,
j Had de aard een leven minder, i
{ De dood een oïer meer. l
E l
E i
Gestorven was het bloempje, j
Maar ’t groenend grastapeet,
` Werd dra door Lente’s adem, i
' Met bloem bü bloem bekleed. i
i En bij die duizend bloemen,
Ontluikend heinde en veêr,
Dacht niemand om dat ééne l
Gestorven bloempje meer.
se