HomeEen kleinigheid voor GenemuidenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 371.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 7.22 MB

v r i
8 l
Maar ach! een vvijl slechts tierde
En groeide ’t bloempje voort,
i Want ’t luwe, zoele Zuiden,
l Dràpmaakte ’t plaats voor ’t Noord.
En toen de Noordervvinden,
Hol gierden over ’t land,
, Weerstond de grasspriet ’t vvoeden, {
Maar niet de teedre plant.
Toen kwijnde ’t teeder bloempje, i
Geen blaadje ontplooide ’t meer,
En dra lag ’t ganseh verstorven,
I; Op ’t groenend grasperk neer.
i E
Gekoesterd door de stralen, l
Der teederste oudermin, E j
Ontlook een jeugdig leven,
De vreugd van ’t jong gezin.
l
Van d’ eersten levensmorgen, ‘
Met teedre zorg bewaakt,
Had ’t al wat ’t kinclerleven,
Gelukkig, zalig maakt.
En ’t kindje tierde en bloeide,
Vol daïtlen levenslust, `