HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 82

JPEG (Deze pagina), 457.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

JC ` _Iï;,;;:..;:;;.. E. . M . · ».. ..-. ,_,.._ .. . .... _,- ___._,, ,__-_,_,__ ,,__, ,_________? __ _ _y _y f
i E
i i ,l· Y
fg E .
ie ë
,, i
i° Van denzelfden Schrijver verscheen vroeger bij
ij JAC. HAZENRERGII CZN. te Legden;
j EEN JOOD OP DE TRIBUNE DER TWEJQDE EAIIER.
èiv V Beschouwingen naar aanleiding van eenige hoofdpunten
in het debat over het onderwüs bü de behandeling
i ig ·
Q Q der Staatsbegrooting voor 1874.
Prijs 00 cents.
I Ein bij den Uitgever dezes:
IIERREN DE ISRAELIETEN ALS ZOODANIG BEL.N<:»
BIJ HERZIENING DER WET OP HET
` LAGER ONDERWIJS?
Prüs 30 cents.
Ii
X
i
i ë
VI