HomeWat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderPagina 3

JPEG (Deze pagina), 404.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 59.80 MB

WET MOETEN EN WET KUNNEN WE
J EEN JOODSCI-I EN
E ALGEMEEN GODSDIENSTIG
SEFATQDFUTET
VERLENGEN
·v·A.:.<r EENE Nxzvwz
E WET OP HET LAGEE ONDERWIJS?
S. DE PINTO.
f ’S GRAVENHAGE ,
‘ H. C. SUSAN C.H.ZOON.
T· ’1ET7_G.