HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 3

JPEG (Deze pagina), 454.59 KB

TIFF (Deze pagina), 3.20 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

· Anti-Schoolivat­Varbond! ­- Dus alwaar aan Var-
`ï bond? - lndardaad, mijna vriandan, wij lavan in
jj aan tijd, waarin hat aantal `Varaanigingan, Gan0ot­
schappan an Varbondan buitangawoon snal toc-
naanit. Slachts zaldan vindt gij thans parsonan ,
dia, varvuld van aan dankbaald walks varwazan-
· lijking hun hailzaam toaschijnt voor maatschappij
· of kark, niat spoadig trachtan aan Varbond ta
El stichtan, om, door varaaniging da1· krachtan van
j galijkgazindan, hun doal ta baraikan. Dit moga
g Wallicht niat daarvoor plaitan dat onza tijd rijk is
aan krachtiga, zalfstandiga parsoonlijkhadan; wia
zich aan da varmanigvuldiging dar Varbondan
argart, worda ook daardoor gatroost dat hat gatal
` kwijnanda an vvagstarvanda Varbondan in onza dagan
lagio is. Op dan duur houdt gaan Varbond stand,
I dat innarlijk gaana dringanda radan van bastaan,
gaan lavanskracht bczit, an dat slachts aan oogan-
.i blikkalijka opwinding zijn ontstaan varschuldigd is.
Staat zulk aan haastig varval ook ons Anti-Scl1o0l-
, wat-Varbond ta wachtan?-Wlvij kunnan dia vraag
zakar niat baantwoordan, zoolang wij hat doal, dat
ons Varbond baoogt, niat goad kannan.
i ‘ Dat hat ;nti-Schoolwat-Varbond garicht is tagan
da tan onzant bastaanda wattan op hat ondarwijs,
althans tagan bapalingan in Naêrlands wattan, in
zaka hat ondarwijs, opgan0man,»waat naganoag alk.
Ook varnain nianigaan wal dat maardara vrjácizl
op hat punt van ondarwijs bahoort ondar hatgaan
door voorstandars van ons Yarbond luida varlangd
wordt. Mat aan baroap op dan vrijhaidszin onzcr