HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 24

JPEG (Deze pagina), 282.19 KB

TIFF (Deze pagina), 2.99 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

l
Die mij vroeg zoeken zullen mü vinden. Een verhaal
uit de Kerkgeschiedenis voor de jeugd, door F. vnu Koor.
f0,O7 V2'
Overwin het kwade door het goede. Een paasehven
haal voor de jeugd, door F. vxs K0o1J . . . f0,07%.
DG W8g' Haal' het VäL(lGl‘l&ll(l• Nieuxv‘jaa1·sgeclachten van
Oomvxos Wmsww. Uit het Hoo_qdu[zseh. . . . f 0,10.
Rebecca, of de leidingen Gods met een Israëlitisch Meisje.
3e druk ............... f0,l0.
Het kind dat op Jezus wachtte. 2e druk . . . fo,o5.
DB m0tl61‘11B leerbegrippen voor eenvoudigen duidelijk
gemaakt, in Vragen en Antwoorden, door H. D1-: Coon.
2e druk ........... . . . . fO,10.
Overzicht van de Volken en Godsdiensten der Aarde,
vooral op het gebied der Zending, door F. nm K001.
Met een gekleurd Zendingkaartje. 2e veel vermeerderde
druk ................. f 0,40.
Twee Kinderen, die den hemel zoeken. Met een voor-
woord van E. C. Saemzs , precl. te Gromhgen. 3e druk. fo,20.