HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 23

JPEG (Deze pagina), 299.92 KB

TIFF (Deze pagina), 3.20 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

{ 1
äï
BIJ DEN UITGEVER IS MEDE VERSCIIENEN:
l. Een woord over Christelijk Ouderwüs. Toespraak, op
, 17 Januari 1873, te Leeuwarden, gehouden door Dr. J.
Ji A. GERTH VAN WLJK, prccl. te Groningen. Uitgegeven ten
voordeele van Christelijk Onderwijs. Tweede duzbend. f 0,05.
Hoa Kuzmg of de kracht der waarheid. Een verhaal
voor jong en oud, door F. vnu K001 ..... f0,10.
f Havelooze Frits ............. _/0,03.
Sülleu ill den Lande. Verhalen, verzameld door E.
` QUANDT, pred. te ’s Gravenhage. MZ het Hoogduitsch zeer-
mald. Met eene voorrede van E. C. SEGERS, pred. te
Groningen, 2e druk ............ f 0,20.
Het eerste gebed van Jessica. Met cene inleiding van
Dr. L. DE GEER, pred. te Gr0nz'n_qcn. UZ het Engelsclz,
_ 6e druk ................ f0,20.
Jessica’s Moeder, door den schrijver van ,,HE’1‘ EERSTE
GEEED VAN JESSICA.” Uit het Engelsen. Met eene voerredc
van J . Posruumus B/IEYJES, pred. te Amsterdam . f 0,20.
Eenige bladzüden uit de Levensgeschiedcnis van Titus
Klose, Zendeling van de Engelsche kcrk . . . f0,07.
{
.-{ ‘ i