HomeEen woord over het anti-schoolwet-verbondPagina 21

JPEG (Deze pagina), 463.33 KB

TIFF (Deze pagina), 3.31 MB

PDF (Volledig document), 10.36 MB

Y
, l ‘
l
r
l he1·haalde afwijzing te volhar·den in het jagen naar
l het doel.
§ Moet dus het ijveren voor het Anti­Schoolwet­
_ Verbond voortaan het arbeiden aan de oprichting
en de ondersteuning der Christelijke scholen ver-
vangen? Mijne vrienden, dat verhocde God! Voor
de Christelijke school vraag ik in de eerste plaats
uwe liefde, uw ijver, uw gebed. Steunt haar ;--
j kan het zijn ook daardoor, dat gij van uwe kin-
deren, indien zij van God met talenten en geloof
worden beweldadigd, eenmaal met vreugde aan haar
als onderwijzers en onderwijzeressen afstaat. Ik
kan begrijpen dat velen ook van hen die krachtig
_ de oprichting van Christelijke scholen bevorderen
zich tot nu toe onttrekken aan het Anti-Schoolwet­
l Verbond; maar ik zoude niet gaarne als ,,broeder”
‘ in onzen kamp iemand aanmerken die, een belijder
r van het positieve Christendom zich noemende, wel
van het Anti­Schoolwet­Verbond lid wordt, ­- maar
verder de Christelijke school niet ondersteunt. Juist
, de veerkracht, waarmede wij, zelfs bij verdrukking,
I de Christelijke scholen stichten , onderhouden ,
trachten te verbeteren, betoone dat het ons ernst
is als wij zeggen het Christelijk schoolonderwijs
voor te staan. De Heer kent onze bedoelingen.
Hij geve ons getrouw te zijn ; en door trouw in
den arbeid meerderen te winnen voor de zaak des
Evangelies, - en bij getrouwen arbeid zelven
bevestigd te worden in het geloof.
Niemand zie smalende op ’t kleine aantal onzer
medestanders. Ook het kleine mosterdzaadje werd
j in den gi·ond geworpen, en ’t wies op tot_een
krachtigen boom. Het Christendom, naar den
r