HomeVoorloopig rapport van de commissie inzake den invloed van het wegdek op de wegbeplantingenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 550.00 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 31.44 MB

'
l
S
j INHOUD.
Blz.
= Inleiding ........................................................................ 5
Verzamelen van gegevens ................................................... 6
Algemeene beschouwingen ................................................... 7
Gevallen van schade, na het aanbrengen van gesloten dekken bij
bestaande beplantingen ................................................... 9
Gevallen van schade bij nieuwe beplantingen .............................. IO
Nadeelige invloed wegens de chemische samenstelling .................. IO
Gevallen waarin geen nadeelige invloed van het gesloten dek is waar-
genomen .................................................................. II
Belemmering van afvoer van schadelijke gassen, lekkages ............... II
Mogelijke schadelijke invloed van door het wegdek teruggekaatste hitte I2
Voorloopige gevolgtrekkingen ................................................ IZ
Onderzoek omtrent de beworteling onder en nabij verhardingen ...... 14
Voorloopige conclusies naar aanleiding van den bewortelingstoestand 17
Aanbevolen maatregelen ...................................................... 18
Voortzetting van het onderzoek ............................................. zo