HomeVoorloopig rapport van de commissie inzake den invloed van het wegdek op de wegbeplantingenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 31.44 MB

'
•;«
I · I 1;. I_I I,.
I 2 II I _ . I rijk ?,I·I "
>-J . ' { I · àä ‘ ` k 2 {T! ‘!« ` ‘. I‘· Y! `”‘*_-~--­__ ·-7 I
>­x Içt. ·. "­·· ‘ I . » · I ,' ¤' Q v` I, Jxr « Ik ` ¤ I ..:1
>-< · _I· ‘* ­"‘ I ‘I n ‘ Z4, 'I ' I °I " I · ( I 0
pq *2I+#‘·Ia'ï{맫‘ ’ · "§ ‘$»"I¤ ua " Fg Q x * 0
>'I‘§k"»·"!S$ï« I I `J,"),'*)¥ ` §‘Q`~ I *- ‘
II ‘aI·`·¤ I I »‘ = I V ‘ II ` «~- Q ';
, I· -I · »­· I I I I, •=I!‘ `Pëw , I J- I
`{ · Y? II '° J; I ä - · ·’ 7 Y ` ‘* I · I
I I, ° °äI? I/I I? · { I » lf ‘ I l, I, _ ç rg
i iII« (,IIII E_I€I`I? {ICI?. Q! , I __I_ Q I . " I ·
« II ’ "`ïI·I~I «’°:·I»‘ ¥ * · 1** . I s I · I %‘
. II; _I I _.II-CI II - ­, ~ I I I I, ‘· g lv I -§
Z ‘¢I> I " A 1 ‘ · _.I;Iï _,-I=‘‘ ‘~ r ‘.» . 3 ;I. I
ä ,_I I.· I I __.g_;` I · y I wi _ II _ g
e , WI · " l ‘ 7* , I I ‘ · I · ‘I · « . 5 I
E >ä'*ï " ‘ - =Ir~»I#" ¤.;~.¥r,. !=· I ·• , •‘ • ·: .4 I
;` . .x' 4, -‘~ ï« «·· , ­ _: ;» ' "
CLI -^ _ <I«g«;äI?' ·‘!;?·‘ ·Y» w * y `I E
E-I I I. I · ­ TF? I;1‘ä/4,, . , ' . J ’ C ,_
av ·I ·· _ "· ”è<T§: I _C.' zg · · Fw 2 ·-
D ‘ Ii", §I_. I F * `”«""!‘~/-I •, .' ‘¤ ' • . . ·' :
N !‘ W II ‘ II .I· II wy! I { ‘ ’ 7 I` · _. if
=· -. I .I~ ; I .I I ° ’I ' ` I ‘ r- ‘
I ·,ä I 6 gg, I _I' II I W ,>f I ?.·.~I, xx ·rI 5 Ië
Z Ia I I ‘ ·.,I FI I "' W ' ’·", I ‘ 3 €
’ >* v ‘ I <`·I4;>.' J ’ ‘I- ` II ly ’ I,. v' ' # . " I.,
’ I IM , F II; I QV z;I {H M) ·» I « · - ·-[
‘ ` z. - ' ' zy ­·;:<¤` . 1',!’?,i?-M/· °.#§l2. " 'I F' U
2 I _, _ II? II; I . II.; II, /.I._ ?_ _: I:
E III " 2 I I ·IIïï1`£è"`;·? ä I 3,qI I E'; .= ‘I ‘ I ‘ ' _­` ‘ TF .5
* a I; >I__I _ ~ x _ · I ‘ ~ I ‘· I I'. I ·;;_ "‘
D 2;¤I ·x{=;' )I4Q,__T ra Il II ·I · Igef {I, I, '!I§ ,° ~‘ I " ‘ 'II T, P 75
V I *I ·. I I al - ’%I>» ·. ;‘­ ‘ ‘ Q z ’
M IM ·‘‘;·. jif Ia, Niv ‘ < Hz v ` · vir · • ­ • > E
I In . In;I‘w-D ; I »II.,_I,// II . W ,-I WWII . _ X I ·I, II I
I AI? `I · ; · l` . ' ~ vr Y, lä °.»• 2 F
I Q ä·` V Z:. U Aï'I ""·‘ , '; ‘ [ · bj. A '·` ; üï
, ` ,I 1,;_ I . · $_j>"‘I­,‘I.I ;»I ;I· . _·‘ »
LU ' I ` " ” I`_. = _ I I. '. Q" ` ja
‘ * ’» I II-a i^· M " · I ·‘ . = I= I I ­ ·; / ¤ ­=
g i-:·_‘,ï_· I '1 ' I I- , 4 ’ Q ‘· ' ~ Ii I.
C;) 5 , .·,, ·. II :1 áIê._‘ » * I [ I ü U r:
K/I ’?2·‘*·Z*· ‘ vi- I "#P~" I·' 1 - ' I ' l ~” l F r‘ E
E I ïê I J ` ` ‘. 1 ° ¤
I »,·I II I- I 2 II ,._· r­ e _I` .I up, I _; y
DCI I ä -3,l @ä§y’ `-' Z %I*II ‘ ` xl ·;
Y ‘ I I ~¤l¥%·**­ ~¥ ëä-:* ""I ` 2/ _ • • =: ë B
I _ IL II I x ‘Z. ,·ï _ ‘ I _ _,’__¤; _ ‘L’ _ · I I ·:; -
Z ' I:?‘«.III.á­ïI ` ‘ ww I·":‘ " `* ` I· ` I I A ` `· ` tI I T: C 5
W kw I r I. . I?-HI ‘” I ¤I `I ·I 5 - L
M I"' I`I·=2 wv "'äï w I " ` / ' ‘ "IMJ E Q ’ I "'I tr E
I-« .d·'z~ " II < I ’ I · wy I . { I ¤' P E
I; aw II- ~~ ëw··» 4*,; II4, Jgëw ' I Ir I I I ¤ "
LL] I., ­ I á I LM IIII . I , IL I· I~. , I. n I . I : ...
H v .` ' ‘¥ ¥;‘4« 1 y " I ’f · • N (" ~# CL ·ï I
· ,· ‘~,gv=;¢ I I ` I, _`g·II­¤* *­,I I; I I, _ _ ‘ xï C ç: g I
CD I z .; ,äI2 _ ; II‘’ $2* I ‘ . ,/ aps I ‘ ­ 5 F5 L
E ïä E I? - -<' I ·` I ’ J ` ; "‘ ë ¢ I
" >­· y; IN { " I _·.· ." I ‘ e, 4 . _ 1; -:-·
· I ­ >‘ «·.‘ · ~ · II I I I ·~ r ·:
PI IIII I? I I I I IIIII II , _;p I I 4 III; J XI II I ` _ I _ I, I LJ U ,:
MI I *· ‘1 Y `“* v»I’ Q ‘ “ `­ `I I `ï ~ I 5 ~° E I
I I‘· - ‘ if ‘# ’ "`" Ir ;;ï;«r I - S r -
O `*‘? ·?I ·­sc;ïj'IIs*è¢ €· _,»* I " ? ¤ 5
B I ’~á°%" ’I Y II` F I I ‘#-‘; ?. ë ; E
nu I`? I» II =‘* ; ‘ ' ‘ V "·»« I ï 5 E
CQ ) 5* · * » .· { ­` = ""`!I¢c’ï"` 5* J »I ‘ " ~ ~ '­ iw ·­ ` I I ’ > *F
II ­; : r·’ ? ‘ '· II ~I ‘ .·­> ‘,·° ‘ I II I` I , ,~ u Q
9·=»· ‘ I‘I SI I§·'I *1 ?·;ïI‘I _¢f ~ïg’ · `{ -,1 I: ‘I I . 5 I -’-ï
II I ~ _.»»,j·’ I = I ï ‘~;·, I,·I » ¢I‘ I 4 _ · i ­~I u g .4
I iääv ë ° ;I‘“ ¤ { = éë E
I? IL uw Mii ¢ 4ï'*`;; '· " ~- · "' ‘ £5° I ’ I k, ’* I- C ri I
I ‘ I ‘ gägç; c I ë y; ;;;_€,·; ,5 »_¢‘y I _ ,II;gI·$ jg ~ ‘¢_¥ , ~ I ** :
X ? ff' Iggy _;··'; I‘_"II>€;·2?,jï,,I·;;:»?. ' ’ _« Q; F W I {K IV ··’ · Q I, 1: v `
I; Iggg Ir {IIIII;:II,~;%gI,;IIII·- . I I. /II?II_I­I,,· IIWIII wg-, I _, I I Z ä ·:
‘ x- I ~‘.*;ïI Jïï/I I 4:4 I ~ I ,4* I F ·II %··I" I<I I Ie I I I : r
‘5~.<;ï%. .·' g ’“`<.Y$‘ { I ‘ ‘« ü » 'S I I. I I Qi y ' en I- ’)r£h §!§·[¢ _ · I' .·•,>:|" <··4' y · I y ·­ J
’ " "·¥ *·· "' ik T I'.? L‘·I"€ » ïïë "* ­£I‘# ï‘ 4 I : E E
`·­Iä/-*`;€ I _ ,ïI»1* "' «f¤Q" ' " * I «¢"'¥. _-P ' -­ ‘ Q" A‘ jïéà - `I Q " C
°` :`~ Ii á -2II I I " I M wï? I äI'­»· W I ’ 57 9
I· 4-‘=· ~«¢~ ‘fï,# III ‘¤?ï‘· I zgüv If ‘ ·; 2% ;;,. ­«··I ··~‘ •.I ; . I ¢
II ~ ~’I: ’ I¢­=IaI )­ jr v « · Q_;»a,IIg§,I I · I _I _ « « ‘ · ";I«, I ;’ ~é I
I ., I I «* __ ._ { I I G, >I;;§IH;IrI·I;_I _. _; . I Iwc ;__ _ I II 1· S _;_’
’ ’~--·:I (Q4; ‘~-· , Agàl III; * `3;·`4,IIEg=£~$i4?I‘?g ïaç CII ` ‘ ·.·. ï» Q' · y I E ' C: _ If
v, I ‘>, ~ I It§%M·;@IIIIy1`- I_I._;_, E I . III, L) J U
I e ,,,3,I TIIWIII »,: . II II A ,7
,:1 I-‘­.;e·~‘#­· I I_ W ‘ ~ I
-w 2 % gl i T ë I
· ** ·-# I.- I