HomeVoorloopig rapport van de commissie inzake den invloed van het wegdek op de wegbeplantingenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 31.44 MB

=P
U1
fa ¤ ïï?ï·*« uw
X E *3 fáwpäk v
E6 ' * `ïäïgvwïá =«»
V
5 · ~ ··;;.., 4* g) C u
­w·· 2: =‘·‘»‘ =¥
br-; ' ~ w` L ' ` ~F'·= ,» ` » ‘F$‘ .
pï N k ng , kqääná ~ ~·x‘ V A L -. T_ cm _` V
wi ‘>,« M V vxgfï · ‘ [ , A *2, 7 _ V
¥’¥*¤‘ï m ~ ‘~ . i 3;% I M
$9 FTE I? ` ­ e # * w . * ·«’ wtf ···· W _
cn
,•··4_ ·‘, · ·._/A g V , I · _ ,• «` ., ’ 'ï'·: . J" ‘ ’ . « ", V _
·`>··;;§ . . * , , »· 2*, çi -::·‘ ` ·¤* i ça;
Z "`4 `ï;‘«.>» · ‘ T ik I ' ‘. " y " :?·;~ï··ï "¥~=-· T "
`ïw Y ·~· ‘ , « _ ` :;;§`.«;zk,;;,~ 'ï~;_ F · ` `='i’lï W? *“«$£~° f ,_, 2
· ·` 5:. / , · * _ x . á `. gi·»» ··¥~~. ` W <_ ly, «f·· ~·¢!»' , f»« ;g,.~ ,A
PU ._,A L ”` T · ­- . ­ ' * ï Q ‘ JM km wïïê, %
N ·*%;. ‘·, ·‘ [ ~«` -- « ~ ‘· " · ·· M -· ‘ uw ^ ., ‘­;L »·· · .;, ·= . .»
Qi ;g;W’,%,;’;$ ‘; g V w g- _ _x , . { ,_;, · , Y, · · ` ‘~_ •;&‘n_«« ‘· r;
[-4 ’@;=,,,w·*«:,·« ~ " ~,·ï‘;$= I * [ « « ~~ ‘ “` 2-, V m °.. $ïl;ä·.*»§ W? ';
D #? - _ ;­$` ~ _ : / ,^’k Kg '_ ! ‘ _ ~ `¥ _·ïï; , .~;
‘ ·ä;;:‘w_ Y · l g > .·,; ,_. , @»ë«< ` 5
N -~ êáà ïy, { v gêyi :1: “?h*' ï _ . j_:~`=g L , L ` . ,3 «~,Q j¢,?l. "`,, U
I . * ·“ ïï§ Q " # 2% Ji;. ii? `ïge ï* ' J ë
"’·<=¤» _- ., · , · ‘ " w$*· wi . · ”, _ " , 1* S V v qz== ·~J;¤‘ ‘* E
E ¤ »· ­ , gi ‘~ ‘ « · W ‘# ~ ` W , J
Q . -. " V, 3 ,_ « > Q * ¥¥*,"’:’·@.;; ‘ U
ig, ·5“=··l~ · ‘ ­ ,( » ‘ `fç, I Q ,,~` jl .; . T ’>¤«‘¤§ ' 3 «-·
` «,», · v_ _ ­ . $·;,§L_‘; * ïw ‘,. '(Kz ‘, V! · ( ; , V ` . LL
« W ’ « 4* , » ,.~; · «~ï . ·~=,, ·' ,· ` ‘ 4 4 ` ­ :5
2 ‘" gïäàïäêçt · ï°·ï`¢>­ ., V " '"«." " ` A. g ­." `
W ·­» ‘ -5..; v~$·è~­,·;r':. ­ .. ~· 4 w, , ~ · ` · ; r · ‘
l .€ ,.:=v»?*ï‘ = Q ‘ ·=··»'€~ ` »« ` ···· .·;» x :;
‘ ‘« *« 4 i 2 v ‘ ‘ wl · · F· > · «”?·‘<‘* .« ‘ '·:‘
* Q1 Y? ` ' ·~Q **` ·7 `‘‘"ï‘‘V W -*1 ‘-= = ‘* X'. «;·°·~’g *‘~ + "
_ m {xl ` Q; G; L ‘·‘~ r' ‘ v " Jï: ' _ `gr. ,­g ’ r· , ~ ` ‘ M M ‘ j U
h` O »x`ï <· { W ` « ‘ , x _«.x ; . , .,v· L-
”"A°@`»i ` .4 `F ' l;»""" ` * · ` · · . "*'
Q · " ` ~­:~ï‘? W r? , ; > v­ ; » ‘ ­. »· ä
' j, L ·»,{~_,7( ` p x ^ .V==_·f- . - 1/ , _­ w p = f E _. . · "__ ’ v
U-] ,_ « ,t jg; ïy, à= ‘~ 'ïgg, _< § j, __ , _ ï ,_ `¢· pg: Y · S, V 1 U
> » . , ,` . , y` • H., , · J ­ ‘• K ‘( F A; N ç U
:8 { »ï:`w ;;_`,f '-èfig gf ïiï V.’` _. =*«?;, _x ‘~­.·5, ‘g " ,' LEI ·;
UD ~ `xê;) b ·5· A2 ,`&`* . », - ,` V" . .< ww; ug! àï ·· . `;ë_;·;L «, L`; E?
i .~.,;‘» äï w i- çf .;_l` { lg. l l; Ik ·;, ,; N, , y f; I - r ü ·, g
/( 'I Q $5: '¢.f"' :7 ~ ».=,,°‘ ' / . ,'. ‘·’·'.¤ · , . ·*
)-( ,, ,' ,‘,¤ W5; gx .__ [ ­_ _ x. « ·« `:_ _; ~ A KM,
1,% ·.;_ . ~·*<?< àl? ’!` H; ‘ _ ` · _ _ Mali ` _, ’°E«<`i , .‘ Q ,, , ' E
+-4 ‘ ` y ,a¢¢.?=­" " , .§· ï~ V " ··,,;>*= “# ná ` ' -‘ K U
M z· ¢¢·«·f{gJ;;F . ,· .‘·‘ ‘ . 4/ " · ~ w w,·vçYui _“· g, » ·‘ W v
I " ­ `·§·‘· » ·` ‘ ·. ' V " ‘=· · ,3 .··‘ '•' ^‘­; ­ F ­¤
g ,«(_ · ,. _ A ­.y `,; _ - ;,
Z · V XTC K x ~ , P, ­ ` F '* 7 > :. ik J U tf.
DJ J ~ g l_ §' vä ä '·_` vw', ,_ ` ._ ` ~ V . X ',,_ I V *·:"f»` ‘ {Qi '__
ug · n - ­ W; :;‘ rn?. n 5
v · ’ `ëê ‘ ‘ Y$ ' ‘ +‘ï#­‘ · lm ~ . N
)__( · ‘. J ‘ FS- .`· ` . ` «.) R,"`¢_{` £
E ;:L,è«· . _. ^ 1, , 4 __ 5 ’ · 9
` ïï Y! »·ï *1 V A VU ‘ · = >^ Q " ' "
LD ­· jr. M _ ­ , ~ ,_ gw? . ·; ·­ ,,9;, Q,'
'. bggx ( _ " ` I wijt; ­.` * >_ , . T` ` " [ "** 2 _: ; |.z ¤f ‘_:,äv {gw ,,>I$ ·· I C
,’".` · §«"*‘ ä ~"-er- ‘ ­ ~ ­, lg; g, ·-·· ,-,1 ’ M rd
Z V · _? xarë ‘ ­ ,~«_ _ • I , gb` ` $1; Q ~'<`~j» ' _,` EM & h gg',
-< -‘ · <· F5 * x ‘ `‘·- ’ ‘ · +
Q 2 ry ' Qx gj? vg»,,,‘» M gy z V . , _ aan __n` , l _' f
E > (Y , " U ~:.• f ' _ A SQ; ~ E
‘ _ ,·' , `* ~"¢;»‘ A ‘¢yifëï$;g~ g f· . ~“ _ 4, /
¤ rz ë fï · A, ·` ·;..` ­. « ,
P U ; y _» v ,_=_ Q _ · gy ~;. ;;è ­~` * ‘ ,.,2.
O e N xy · agp! ,{J( `, » x · V ­ , _ ­c_ g `( _· »,* rg
B ‘ i, {Z K . 1 _____ , ` i_ W"`- ­·`h_ : X 7 _, I E
m ‘U{,:”) ï ‘ ` ‘ · _ » x ”€ " ' iz X, M; ·~ E
@ « ‘ u ·¤ ~ ­ <«·;e_ __, ~ ,{ _x lg ~ `_ . L, ._ 5;
‘ R ,»* L ’ { aai ^ m , ( ' ‘ · .. uw . Q ·‘ ^ 4.-
M ,· ‘" Q K ­ e _ ,** · ; ‘ ­· 4
, N. . gi" x v 4 M) _ ,_ . _ .4, `. J
‘·.‘ , {X .· ·'¤‘ , ‘ .z /‘ . ‘ { "·~_ ', , (si X:
X wl V `·· =· Y ` V? .1*+ `·` "j · 1 I v ` ' ï ` ··‘ w U
ï_ LXJ x C] Q! LI t;] ­ J ,x `:« « Q
Jr; ` ` è` _`-jin/` :;¢,_ lçgjéfhï óf » ‘ ’*$_ > ‘
I s. ` g j` "."ï ` è ·, , i . xl , ‘ _ .
r . V gr ·, Q ,· ~ q »«· F ’ ~ « Y ' ·’ " . `
3 xxx Z'g;¢" ik ,'·_)j1 ‘à· ¥;­ X »s> •# ~g _ Ax ï /1; F? 3;:; ¤{ "·
· 2 ·;=»* .;f·‘ ‘ w = - Rïàr. ".;·".. { ‘ ’·«» gg , rx , U
` # V wï >‘ vw 5 . · L - ""
j, ` V3` ri? Q Aéàë ~;5§ g, L ` ‘ i ‘ ' wt. W P I;
nu ·· "' w . x. " è‘» 1" · _ ‘ ‘ « ai, ,· ` *` 'T E .­.
J xxx gj { ‘{° ca it `. '?* i
· ·, · ,· .,;_,_ » -__ A, ¤/ M, « ;,_ J., V
«.àè' ä Jv MR ‘_ , « ~_ ( • · Q; ·. · cz
" FG" J ~" ‘ «ç°"*‘· S, ’ ‘ ` " « : ‘:· rr ‘
` 4 » ,2 V ?§i13`°` J l,·` / ' i ä. « , l > |·«,r1 « Z
_ " ` ‘ `ë.‘/:~ w';g£ ’ Afl ~ ä ,;
` `V>~ . ¥_ .. _;. j.; _; .: , gy , ·_ _.. ___
§ ‘ ‘€ ,. _ »,v­;ä;·"§ mx, ,2· , ;~ . E à
l *~’ ­‘ W .·· ’ Tïä? zg : >·
Y E l ` ` g " ct. _`’ A A Y rïy 2
’ er .x 4 * "*ï#`#1Q “ ·· "· - ‘· ? "ïï
· " "‘& . ` ; ­ XY ·­¢»· ’ V ‘¥· C
~ .»=· á ’ =”
` `‘”‘ ": * ’ 4; E
‘· -·‘· J ‘ : Cr.
···•' ca ,
­# .2 iï
""* P
vi