HomeVoorloopig rapport van de commissie inzake den invloed van het wegdek op de wegbeplantingenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 31.44 MB

1
A
1
4
·i
E
Y
i
a «‘· , -­-T ._A_ _____
‘ id)-! ` A Yi A ¥¥ AAïï`A`»ï`ï`f" AA
«. A E . A. 5 ä?’­,' ·A la- M! ‘­;"c§<'tg» ïï "--, -_
. . ‘AA Rai ··. ¤',` A we ` ¤A_· ·
i <§ A · A¤¥‘ #$*1 4* ’ä ’° ;;?‘~ 2 A " . ­.A A
~· .« A P _ - . : “¤·­;AA ‘ ,lA ‘ ~~ ,A·< J-5.-. ,5. ' *.A A " z _ ·~~v _
‘ A x E A ' 9 . eA"AAë$ï`·;$’¤ ·‘.. «*`?":-‘:‘#‘·, = . ­
*‘-5 · . ‘ · x ¤· · ,»- .` ‘ Ji. ‘ A. ·«A;ïr·=‘ · "裸 ,. 12* Ak-. n ·. Mi ». . · ` ·« '
E ., AA * A· A rg, A A ‘§; ~‘.«#.>..,¤;§ A A D ` RA-A A C
» ‘= ’· ra -· · ‘ ' J? {A;. A§·‘· w U
‘ A A4. F? zh"? - · ‘ Z2'? A Aéäx ëï ii' ­ A A L G
i · . ' " ­ :ï'JA*ï«»` W e? A çàz?2 * i’é"ï’€uï`§C "CA RW / ‘¥«ï"« . -¤
1 ‘ Y ‘ ‘°:`····'ï"­ M 9 è"; *2; r yr `ï ' ; " wig ~ =.«
A ~ * » · ”+·¤` j=u‘~#<A . ­ ~`~`¥· J. Z" . ...‘?>­[?€Y¥·§ F . " *‘-*· y' E1 "‘
‘ , · SF _ ; . k , ,, A. ; ~ ‘=w5;;,iA Q A ,>_yA,,;A ‘ in ··r, FA; ‘_, ·_i ä
­ A A _ " _i "·A g. 1A_;’AA k A «; A_:~A· _A ag mr ._, · wg: A; _.._5; ‘_ 1 *«f= A>A
E v =·’ ‘ " " V l»:· f .· rëïem . ` °‘»§”:¥°?ï.. ··g¤ "‘ï·ïï *·ï" Y' I w i ·-·
' ~ A A AA ·· A AA AA. g; A.A_AA,ä__ AA. A». A . A._ A_ A ­..«­ H, AAA . L
P Z ` F ä .. ­.«· :.. « wc? « ,' ‘¥ 5*% 'ï" ·B·‘^ Y`, ‘ u
K m ‘ .. viäf M ’y· , A r·` ?·*Ir’; r:;·*Q""W L“2A
" A kg " A _A ë" ~" ­ .6 · J .%’, Lib nl A · .&LA.. 'ï"·1.»A»ç;.­A e
E CC k Fgï WWE . Y. W; às `Q?1 9* ­" ‘è‘éï we? ‘· 3 ¤`
A Q ·'¤,. xx`! (A »l‘¤:;§¤= ' ` ·~ ; . V ,,,, /,1 · ‘ · -;_;;a‘ , A »‘ï.§‘•;jy§»E=e:~ ¥; ¢ _g5» cz
· ·` *A ” . 4. ·~· A· J. ·A ‘ · «» " ­‘ .­Z ï.¢*‘r·§`A‘ ‘ ?
[-4 A. ‘ ‘ " . >·· W " J w, " _ - " · ~ CL "‘
A . A A AA A , , AA, wh;. ,3 cx:
D A ` - ilêäl al `. A 'Ah ïç . »__ · · · ..,_i ­ g` * ' A V r­·_ä‘·rï.,· ty? ­ A S) gg
. “ A . · ~;- . » ·:. .= ·- ·."AI‘ SE wv · « -
N L A , : , Y {TE ( · _ g { I ' A2 _r' ‘, - A . ·_ » / :
¥ . »A A - ‘~ . ‘ ’ * T' ‘· ­I A ‘ .:. ` -·’·i·=..'ê’1‘ ` Q ...
_ M F A JA A A ,V _ A AA __<,·~ VA L A.__;.¤ v ~;ä.A_y.;;;§'@AA;j. ` g O
AA · 1. ~ AA .4. ‘ ~ , . .­ » · ' Q: Qà '¤"·. @.5 ’ L Ja
· . A-en- Aw _A·A‘r A A·,= ·· · :A .. vw = .=· ·A‘»;‘ ­.· ·­-·
. u` = A1 ‘ ik QAA., 2* V A. _$,·. v S ,;‘M_-,.‘ · A ­ ="%ê;· vr +‘. C ça
Z . " jg! A _ A ëaèüêägl _? gw ,__ ‘ A;-' A A; F
AA ‘ ~ . · A ‘ ~ ?" ‘ +. X . M ·?:·+*’Z A `"E fr ·.­ · ""¥' Yi; A« «’­· ` 4 '·" ·’
m 4 J WM , A ` x' 4 «; ‘=."§" .A á f ·' A A­ »p 5
A 2 "‘>» ' ' " ° W? W V " ·~ . ."` W *§?‘$ï‘P. " `* " ­` :"‘ I L1 ­­¤
A =;·· ··­A A { ...l ( ’ (Mvg- A A «§.è.ï& _;.g. A;. __ v - AA , { Ax ;j
ä ig; A 1 AA:< . ` .»"‘-.·-­ A" " - " ·i . - JW . ·= ` - . ­>« A.; A 2 ‘· u >·
* E ‘ ’ · A ii `- » ' A , · A$A‘§ l . A` ..:3 [ . " Q
’ E ”ï Vi FW · ` AQ; " ‘‘·^ ‘ gc E
K NF`?. ·AA~w:"s‘;·.vA·A AA A ~‘ #. A ~" L " A? « ; ~·.~¤ .4 A. ­ «··­.:*" 5 gw ‘ ‘<,*‘ ' "‘ "‘
Q gg Q _": »I‘ A~_;r§"* A ‘ ï=·w* -, ~ ._, ^~ ;· ~• ‘T < F` J A, E
2 g5·#¤%;è­‘ Q. ~=·¤w<·¤" ,~ A A ä;5. '. w.ï`·*’*i"' ‘ A· ë` ‘=· A " AA ' ° 5
` ».^‘2;A *¢:A=¥2.i 1-* . * "#a=·A <;«¥ï¤ ·«‘‘ **<w~<;A 55-·~ "T*" A ." -. * 7. ­ " .· ‘ '*
g LD .·Y NEA ¥;§ç§*$?Aï5ë.è?~ ïï ', 'i· Ria °·¢~ · ” ” C "°’§7`.“; ‘ · ‘ . T ‘ I .· J; A N L
1 Lu . AAA¤_ à ygj Aw A " ?j·‘è·` ,. _ r A_ ‘ A_ n g­p<;·_«~ ­ " A IQ ‘. A f _;~•·"’ï·ä.. Q
A A wg?. :; ‘·-{ ‘ ·ï;gï.,<¥. .ïä‘v__ AE §*_;*#_j"ï ­ ‘_~­ ~ E pz ‘ ­zf' ""*· ,‘:" {Q A` af, ·xQQïf,`¥ F ‘A ‘;' v€~‘t" A: N
' S ‘ ;»A if *”* .`§‘­.: A ­;‘ - N? -** '°` ' ·~ v * ’­ "ï A ‘ 1 » " " «­«
AA ‘ ‘ s r.« ¤» A M A~ AA 2*. ?·=‘ ^v€Aà,x;¢».·‘u.,A ‘··g3¥¢ A l · · = ­ » 5 »­;
. ~a~··AAi;1:,j.,;_‘ A ‘ ‘·A#:;,~;·‘·~=*‘ A. `· _. · *.,A A. *‘ A 1; J·A_A:iç­à~ » - : ; ‘ A . ­;·
· Q .. «· J’ ' ‘ ‘‘~· ‘<‘=‘· . ‘ ·à;f‘ F <* ‘ *3 E
4 n­< . A _ g? Q »;Y*‘f M ‘A" A A, L . gx-Vb; Qgï A ` «. · .,; CJ A
A v`. we A. =. J ·«~;%i4% {A w' J *4%. `F x A ` LAW . "· ­. ‘ xs "" .*:3
` "‘ ""· “ *v «/ ~§ï A I . ?á “< AA .ë" G " . A AA- 2
j M Z ~ _ · ci fm Q Y?) A jg Q ._;. .;__` ,4 MA , I ` . ~;, Q Z
= · « AA;. · " ‘_ A · i·.;~ _J` ~=. «AA ‘ ·. A ’ · ·­·
A áë jg: 21 I A J; ‘ :T·;q A;$ ‘€g;;€'ï­; , z ‘ { C ä
1 Z A. · . ' *:.' » A J :·
g ‘ - I IW Y A : ·: 5 1 Q ` è:A•«Exê_;{ {A ‘<_ `,ál` S, ’ _‘ ‘L V 4-3
5 m ' , r' _ •.,=’ ’ _ `Q K 4 , A. `, gap`; Y w »eA";­_L· nl 1G _‘_/3 gz
S F ’..<;«~« AAA; A A · _ Y ~,.; " - ~.­ ‘ _ A; " "{ AA ‘~A;ï;·­­_­__ ·‘, QV , _¤ _
Q . A " *¤x.A; A " W ., #4 à' ·%‘ *¢á=· A .5*.ï » · `· .4 3 ä
· · ‘ AA5.=‘»" ‘‘"v ·.'l3 ‘ V .·. «· ;.· A. A `*‘ V HAS? ` " ‘ , C :
LQ ` IZ ·, A ‘ ‘AA£ï*ï'·”` ._ ‘ ·‘ __ A ` A~ ·‘jJ.·= rit; . ­·
_A‘.i`­ ‘lifA _` ' A • . · N; A Al? E /.:43 ` ` A »` C'. C)
"~. ’ • A " A ~ . ^~ " ‘>‘#.¤ · . ' "'* J *·:.` = ` ' ~ C" · ‘ <"
LD A . ‘ »A A W; ,,;._,§ ygï ; , “ë’ _ __ ._,_· · ~ HA I *.;;· · X.; ’ § g
_;.;A¤•,$~ . · ·~ ¤·,;~ A jg .-vs A A .· ­ ·" Au, ­~ ‘ "~­­ ­ A 1 L
Z · { A ¤·A AJ) A·» ‘-ig Au Q ­_jl ;., ­'* ­ bf. ·. Y_ _ $5 _2 H
;­4 ‘@ ' w A "@ . ’_·" *.·"Q~ _' E ` , ·· · ·, · ‘ . > / "-‘ "CJ mz
‘ _ ; ’ . · .A‘ ­ A ’ A1*"ê$ï=' · · x . "€r‘~.·""¢a’ 1 ~~’# -4, ‘ ‘ " ` N
E ~ TT{ V . A ï"·i ä?. ï h' · jl; M ` A `E 'J G
A"¤»;‘ A· » " ' A»A :· . M5; AA ` . .’ ‘ AA · · · A A x.A_ ,A· U ..4
l;$’·1 *;ê«".1‘:.‘ ` i§­·,{ ··· ' I. ’ ··" ,·‘/' · V2, ‘ :'.· ’ Q r " .4., *· `· C £
Qvpv ’ ’ Fix ;"` ¥ ‘I • ` F 1 `W I" ,"' ` . Y LQ ?‘ ,ë` Q? C 3
AAA .; »=. ,» A A. . ·. _ · A . A . . , ; * , ‘ A ~ · ·
ná ;.­_·s"§e " ·z···'e·"A AA "A . Av X , ` { ¤ 3 A,. _rL£" TA x »; A ·· 5 =-<
O .^ _A~ AAA,« ;­ . AQ 6;:.. `*~L M « A A . * ¤· " A 1 , · 'A '. `· ’:)ï`· W7 A
.* “ Z « ‘ ‘· ‘ ‘· . · · in ·" · i` gay ‘== U A;
,‘¥‘ï~·«‘ A. »:r`ä#»­ . ~·‘ ~ I­. [A J ’ . T\ . . EI A *’·' 4 F. ‘“ ._A;;
,‘»·A · .,_,A .= ;_ . · · A ,/ ~. y A « . gn=;,A~¢ ·A JE . · ·‘
» , ,~ AA A A; A _.`.~éA , * _; FA
LJ . " ‘* ·_.A A · ~ sw., A « ·«, A ,<·,.·;A ‘§¢A_,ç E . * 3 `· ~ ` 0 :··
CQ ,‘.. . ~;; · · ._ * ~.·» > ;«;g4%_e·* : ‘ 1* .A;+:ï'»à~,., " ·¤ ‘ ’ "·^ · { . `tï; ­{§
‘ ·` ~ ­¤ A A ` ­ A `‘ r` ­ ‘~«ë?;:A.<”` ' ‘¢‘ * 'Y [ A~ `* V ^ * »~· . . 1 `
G"Aïf‘.'ä*' A ` 5~ AA ~ï ~`." -ï ‘ ¢ .ä‘j'**» ?‘· " ` · 4 A N ·' ' "" `I *3 E
AI 7:35 * A AH ··lê_ A; A ’ r ' *" ·‘L‘ êä;; ^ §èë A ~` AA _ · " ` ·:’
·.L"!,§.. E f ` ‘xA· " ‘. . ‘ A AA .» ~ .~=:».~·' ’­ · A · ’ . A 2*
IA., A ,4%% _ A _ A,__ V. VA xl _ { ' tf . ..... E;
QP- ‘ . . ~ " ‘ ""”'ï M ~ . 44 ~ä
·-Q AA A` ~; A ·¢ ·«>A . ' " ' _ " ‘1A ; ­.L’
¤ ‘ X K 1. ` ix R" , e` Ji ­' E Tr " ,E E
~` · "€ ‘ "" .A v ...4
A _ A ~ M W ‘ Kw,. A U 4.,
' ` . KIA ` A ¤` A I gr Y ' E E
AA Ag" A _~~·‘:*-` ' A A 4 ‘ A V y c:
r`.`·V‘ A Q . ` A * ` ·. ï- M .;A’
F ‘ ` ` lu A A` · ~ ­ _ , ,·‘=I»?‘;A P **3
‘ äsàtä . AA Q ;A.A,« .; {AAA < . ­AA.A;A_ A A .. . _’ e AA;. A«.A_A‘ ~ é _.
«‘ X ~-·, _‘ ç, ’ ’ nw ­ _ ff -’< ·­«
Y A­ · ¤ . A #24%.. . vA·A ~« B
- . · ‘ Bag .A · F 'A .;, «
‘ A ? 3;* ‘ we «;· :‘
7* .. A ’ ‘ L1 :‘
ëä ·' -· "‘;1 ä
Y *» E E za