HomeVoorloopig rapport van de commissie inzake den invloed van het wegdek op de wegbeplantingenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 465.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 31.44 MB

V¤<>¤Z¢¤ï¤g Het ligt in de bedoeling, dat de Commissie gegevens blijft verzamelen,
gääïetondcb welke voor haar onderzoek dienstig zijn. Wanneer voldoende ervaringen te
harer kennis zijn gekomen, stelt zij zich voor andermaal van hare bevindingen
te doen blijken. ,
’s-Gravenhage, 17 April 1929.
(vv. g.) VAN HEYST, Voorzitter.
,, G. ]. VAN DEN BROEK,
,, H. W. O. DE BRUHN,
,, G. HOUTZAGERS, Leden.
,, ]. H. ]AGER GERLINGS, A
,, IOHA. WESTERDIIK,
,, R. LOMAN, Secretaris.
zo ·