HomeDe Europeesche oorlogPagina 9

JPEG (Deze pagina), 696.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 12.32 MB

l
' l
I
7 l
laten welgevallen'! (Kretcvt van "·neen!") Gesteld eens dat l
Oostenrijk of Duitschland een dergelijk ultimatum tot ons hadden
gericht, in dezen geest: " Gij zult van Uw leger~en van Uwe 1
marine (gelach) ontslaan-de otlieieren, die ik U later zal opgeven ! " ;
Het is zeker, wie dan zouden worden genoemd. (Gelcach.)
Lord Kitehener (Zuid applaus) in de eerste plaats, dan Sirdohn
French (applaus) g dan Generaal Smith Dorrien (apjaïmzs) en laat
· mij niet vergeten Sir John Jellieoe. (Applaus.) Er is een andere g
_` Wakkere oude krijger, die zou moeten heengaan-Lord Roberts.
ü (Applaus.)
‘· Het was een lastig geval voor eene kleine mogendheid. Hier
A , werd een eisch gesteld door een groote militaire mogendheid, in
staat een half dozijn mannen in het veld te brengen voor elken één E
‘ door Servië gecommandeerd, en die mogendheid werd, tot overmaat
van ramp, nog gesteund door de grootste militaire macht ter Q
wereld! Hoe hield Servië zich? VVel, het komt er niet zoozeer
‘ op aan, wat je in het leven overkomt als wel, hoe er onder
houdt (groote ifnstcmming)-~~-Servië hield zich kranig. Zij zei tot
E Oostenrijk: " Indien er oftlcieren in mijn leger zijn, die niisdreven
hebben en schuldig worden bevonden, dan zal ik hen ontslaan?
Oostenrijk antwoordde : " daar kan ik geen genoegen mee nemen."
. ë
BiUSLAND’S Kmsmic Bnmn-2.
Nu was `t Ruslands beurt zich met de zaak te bemoeien.
Rusland staat in eene bijzondere betrekking tot Servie , zij is bij
haar wel en wee bijzonder geinteresseerd. Vaak hebben Russen
voor Serviö’s onafhankelijkheid hun bloed vergeten. Servië is een E
lid van de Russische familie; zij kan niet worden mishandeld
zonder dat Rusland het zich aantrekt. Oostenrijk wist dit zeer
, wel. Duitschland was er ook mee bekend en zij zei tot Rusland:
. ‘ " Terwijl Oostenrijk je kleinen broer om zeep helpt, hou je
t handen thuis!" Vat was het antwoord van den Ozaar? Het
‘ ~, eenige antwoord dat een man in zoo’n geval kan geven. (.I»1xi<mz»a£»zg.)
zei: " Raak den jongen aan en ik ruk heele saamgeraapte
__ rijk uit elkaar -~--e stuk voor stuk!” (Luid (l1l_l1I'lL?LS crzgvïuclz.) Het =
grappige van de zaak is, dat hij er op dit oogenblik druk mee bezig i
is! (Luid applaus.)
l{LEINE l.l•lOGlCNl)Ill<Il)luN.
Dit is de geschiedenis van twee kleine staten. lle wereld heeft
_ groote verplichtingen aan kleine staten en kleine lieden E * (Gelue/4
* De Heer Lloyd George is klein van stuk.
l