HomeDe Europeesche oorlogPagina 14

JPEG (Deze pagina), 756.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 12.32 MB

12
oude. (Applaus.) Ik zie onder alle standen, hoog en laag, een
bereidheid onzelfzuchtig te zijn en de erkentenis, nieuw en schoon,
dat de eer van een land niet alleen afhangt van de handhaving
zijner glorie op het slagveld, maar niet minder van de beveiliging
der woningen tegen ellende en kommer. (Instelnoning.) Dat
opent een geheel nieuw gezichtspunt voor alle klassen. De weelde
en verspilling die hier heersoliten, beginnen merkbaar af te nemen ii L
en een nieuw volk maakt zijne verschijning. Nu is het mogelijk ` H
te zien, waar het in het leven op aan komt, dingen die wij minder
goed vermochten te onderkennen in den overdadigen groei van ` i
voorspoed die voorafging. (Instemming.)
i a
Har Licnr AAN nm: nmnnn.
Laat mij trachten in een eenvoudige allcgorie duidelijk te
maken wat ik denk, dat deze oorlog brengen zal. Ik ken een dal ·
in Wales, ingesloten door de bergen en de zee. Het is eene liefe- ïï
lijke vallei, rustig, geriefelijk, welbeschermd door de bergen tegen de
gure vlagen. Maar het is er vreeselijk saai g ik herinner mij, hoe
de j()11gGI`lS dG1l l1GL'l``€l l)OVGIl. llêlï (IOFP pl£lCll`lJGll op te l{l3,l1lJ€:I'Bll,
alleen maar om een kijkje te nemen van de bergen in het verschiet
en wat frissche lucht te happen in de windvlagen, die rond de
lieuvelteppen gierden, en zich te sterken aan het grootscli
vergezieht. Voor vele geslachten hebben wij eigenlijk in een te
wel beschut dal geleefd. Vrij hebben het te goed gehad en het er
te veel van genomen; zelfzucht heeft velen onzer aangetast­nu
heeft op eens, de ijzeren halld Van het lot ons opgejaagd naar
b()V(3Il, Vith V3,3,l‘ Vlj de €CllWlg€ Cllllgöll, VV3»3i1'Op llêb VOO1‘ 86llB
natie bovenal aankomt-de groote toppen, wier bestaan wij liaeet
vergeten waren, kunnen aanschouwen; eer, plicht, vaderlandse
liefde en­een schitterend witte spits-de groote top van liet
Willig Offer, die rechtstreeks naar den Hemel wijst. VVi_j zullen
weer moeten neerdaleu in ODZG vallei, D1ä·m‘ hun leven lang zullen
de mannen en vrouwen van deze generatie het beeld in zich dragen , 4
van deze groote bergtoppen waarvan de grondslagen niet zullen
verwikken, al wordt ook E111‘OpiL llêêll @11 Weer geschud en geslingerd
in de stuiptrekkingerl Vêbll 6€I1 gl‘0Oi3€H 00l‘log. (.Da2~m·ende en
aanhoudende bijval.)
LONDEN: DRUK VAN WM. CLOWES AND SONS, LIMITED.


`