HomeDe Europeesche oorlogPagina 11

JPEG (Deze pagina), 748.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 12.32 MB

I
I
I
. g
I
. Toch is de toets van ons geloof, de hoogste maatstaf van beschaving,
de bereidheid waarmee wij ons opoiferingen voor anderen getroosten.
(Toejiticlziazg.)
Dn Duirscnn Bnscnavme. I
Ik zal niets ten nadeele van het Duitsche volk zeggen. Het
is een groot volk en vele zijn zijne hoedanigheden van hoofd,
hand en hart. I k ben overtuigd, dat zelfs in deze dagen, de j
Duitsche boer een even groote mate van goedliartigheid bezit als
, welke andere boer in de wereld ook. Hem is echter een averechtsch
Q idee van beschaving bijgebracht. Het is eene practische en doel-
u f treffende, maar zeer harde beschaving , zij is vóór alles zelfzuchtig
en alleen op het stoffelijke gericht. De Duitschers kunnen de
Engelsche gedragslijn in dezen maar niet begrijpen ; dat zeggen ze
zelf. Ze zeggen: " Van Frankrijk konden wij dit verwachten , I
ze heeft nog altijd een grief tegen ons, ze wil Elsasz-Lotharingen
terughebben." (Applaus.) Zij erkennen, dat er ook voor Ruslands
optreden iets te zeggen is; zij wil de suprematie in dat deel der
wereld machtig worden-zij wil Galicië hebben. De Duitschers
kunnen zich voorstellen, hoe iemand uit wrok of om den baas te I
· spelen, vecht , ook om uitbreiding van grondgebied natuurlijk.
WV aar zij niet bij kunnen is, dat een groot Rijk zijn hulpbronnen,
zijn macht, zoovele menschenlevens, neen, zijn eigen bestaan op het
spel zet, alleen maar om eene kleine mogendheid bij te springen, die
zich tracht te verweren. (Applaus.) God schiep den mensch naar
Zijn beeld, hoog in bedoelen, vervuld van den geest vóór al-de
Duitsche beschaving Weet er iets beters op, zij maakt hem naar het
model van een Diesel-motor: precies, methodisch en sterk, maar
met geen span­breed ruimte voor een ziel. (Bestemming.)
`
DE NIEUWE DU1’rsoHE ZEDELEER.
., ¢. Heeft U hun speeches gelezen? Vol van het geschetter en
gekletter van het Duitsche militarisme--" de gepantserde vuist " en
l " de stralende wapenrusting." Arme, oude, gepantserde vuist!
· Haar knoken beginnen er afgesehaafd uit te zien! Arme,
stralende rusting! Het stralen wordt er gaandeweg uitgerameid. ,
(Applaus.) Dat was hun hoogste zedeleer. Verdragen? Ze houden E
Duitschland in haar loop maar op. Weg er mee, hak ze neer!
‘ Kleine naties? Ze zijn maar lastig voor Duitschlands vooruitgang.
Trap ze dus maar in de modder onder den Duitschen hiel! De
Rus'! Hij verzet zich tegen Duitschlands supreniatie. Zend
legerbenden op hem af en sabel hem neer I Engeland Zij is eene
voortdurende bedreiging voor de Duitsche heerschappij over de