HomeReglement voor het gebruik der bibliotheken van het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch InPagina 5

JPEG (Deze pagina), 434.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 5.15 MB

E
Vi •
. · Aimxm. 1.
De bibliotheken van het Koninklijk Instituut voor
1 de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch
p f Indie en van het Indisch Genootschap worden open-
gesteld voor de leden van beide instellingen.
ART. 2.
. De leden dier vereenigingen hebben het recht van
introductie van hen, die geen lid van eene dier instel-
g lingen zijnde, niettemin met de bibliotheken wenschen
4 kennis te maken.
gi Aar. 3.
· De localen, waarin de bibliotheken zich bevinden,
._ worden opengesteld elken Maandag van elf ure des
l