HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 64

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 11.98 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

lRusland .............. 2 5 2 <­ I- ~ - · .
« /.;»5
I _ Porrentruij ...... 2 7 5 4 ­ 4 ­ - ­~ 2 ­­ 3 4 ­­ 2 1 ­­ 34 2 I 7 5 - - 4 4 - -­ I 2 3
I Zw1tserland I . ' I
I Bern ......... 2 6 5 3 ­­ 3 ­ - • - ­ ­- 2 2 4 2 2 1 2 34 2 6 5 - - 3 3 - - -- 2 I I
IBelgië ............... 2 10 4 3 2 3 er 3 -­­­ 2 3 ­­.­ 29 2 10 3 - 2 31* 3 2 31 2 ­ ­ 2I
ILeiden ............... - 7 5 3 - 2 3 - 2 H JIS - 2 - 5 ­­­­ 30 - 6 6 - - I 2 2 I 2 1 1 _ 2 I
IKampen .............. - 6 6 2 ­ 3 3 ­ 2 ` 1 ' ­ 3 2 3 ­ 2 _ 2 35 ­ 7 6 ­ - 1 1 1 1 11111 3
I’s Gravenhage .......... ­ 7 6 2 ­ 2 2 ­ 2 - 2 3 ­ 2 ­_.­ 28 ­­ 0 7 - ­ 1 1 1 2 - 3 Il
IHaarlem .............. ­ 3 3 2 ­ 2 2 ­ 2 ­ 1 2 1 3 ­ 1 .­ _ 32 ­­ 7 I 6 - ~ 2 2 2 2 - 4 I
Nieuw leerplan ............ - 7 9 2 - 4 - - 1 - - 2 1 2 ­--- 28 - 7 I 9 -­ - I 1 1 I 4 1 I ­­ 2
I · · I I I I
5* K1. Oostenrijk. I
Untew Secunde in PP¤IS€¤­ SECUNDA. 33 ,, Haarlem. Poesie in België. 4·· Klasse Haarlem.
53 ,, Rusland en Leerplan.
__ ?_____________ I
.92 ¤$ 1; I
. . H . es _ · '° [5
3 . 3 · 3 2 I 3 3 zi . 3 *1* ë ­ ­ Ia · I 3
· ­ - · .4 · .5 «> ­ M I- . . ­
ä 3 E ë 11 '§ '§ ë "§ ë 11 I? ë ë E `2 ë E ä 3 ‘ IE ==ï ‘§, 1; "ë'> I 'ïä 13 I
PE ' "" E 3= "‘ mx ·‘* 2 :5 IH _, ^’ ··­• :! E va ä
2 E ·ë ë 2 3 5 ZI 3 E § 2 2 ë ëä .'ê” II ä E 3 ë ä I ä ë I
G M E Bl 'U •ä nu ·a¤ W N E, I ··* I
e F3 ä 3 3 3 = 3 1 <> 2; ­¤ In r=I I
{D 0 O H 41) L6 26 _¤ El A (5 q; I b
¤=l z ä 3 gg cr 2 2 2 '” ¤ 4 ru I
AJ I
l Z '£ E I I
I I 1 I I
P1‘11ïS€11, 1° Afdeeliug ­­·­­­­­ 2 10 6 - - - 2 2 ---- 3 4 1 ­­­­ 2 2 34 2 3 I 6 - I ­ ~ 2 I
O t nk "`^­" I I I
os enr1J ............. 2 3 4 ­­­­ 2 - ­­ 2 ­ 4 4 ­­­­­­­ 24 2 3 I 3 ­ ­ ­ I .. ,
¢ /-.ë­•
Rusland .............. 2 3 6 3 ­ ­ 3 er 3 ­­... I 2 4, 4) ._~.._ 26 I 6 6 __ 2 _ I 2 of
Porrentruij ...... 2 7 5 -4 ­ ­ 3 4 ­­ ­ 2 ­ 3 4 2 ­­ ­ - 2 1 ~ I 35 2 6 ­ .. ­ I · I
Zwitserland I I M 5 ' I 5 I
Bern ......... 2 3 6 ­ ­ ­ 3 3 ­ ­­ 2 _ 2 2 4 _ .. - - 2 1 ­ 2 ’ 35 1 7 7 3 - _ I 6
België ............... 2 10 3 ­ ­ 2 3 2 er 2 ­ .­ _ 2 4 I ­ ­ ---- I - 28 2 10 I 3 ­ - I 2 I 3
Leiden ............... -- 9 6 1 - - 2 2 2 1 - - ­ 2 2 1 ­ - 1 ­ -I_ 29 - 7‘7 1 -¤­·1II
Kampen .............. ­- 7 6 - - - 1 1 1 1 -· 1 2 2 3 2 1 1 - 2 - 2 33 - G I G ­- ­- I -- 1 I
’s Gravenhage ........... - 10 11 - - - 1 ‘ 1 1 I - - - - 3 2 · ---­­­ ` -.1 I 31 - kl'1Ii“`; 11 ­ I ­ I ­ 1 I I
Haarlem .............. ­ 7 6 - - - 2 2 2 I 2 I - _ 1 4 2 1 ­ 1 1 1 - _ 32 ­­ 3 I 3 _ I _ I -- I 2 I I
Nieuw leerplan . . . I ........ - 7 9 __·** 2 I 1 2 I ··- 1 2 1 2 -·­ I - I 1 - -· I - 2S -· 9 9 - I - ~ -
. = I I
Obere Seeuuda in Pruisen. 6° Klasse Oostenrijk en Rusland, in Zwitserland 2* Afdceling.
| ‘
Pru1sen .............. 210 6--- 2 2 ­­­­ 3 4 1I--­ 2 2I2:36 -I2I2I-I_I_l­­II
Oostenrijk ............. 2 G 4 ~ ~ - - 3 ---- 3 3*) 3*) ­­~._ I ­ ‘ 24 · I ' I
I
Rusland .............. 1 6 6 ­ 2 - 3 of 3 ­- - 2 - 4 I 2 ­ ­­ I ­ ­ _ 4 - - I -1 I 23 `

I · Pnrrenlruij ,_____ 2 T 5 - ­ ._ 3 4 .. .. 2 _ 3 4 2 I _ __ __ 2 I I _! 35 Te Born is aan de 7·‘ Iilgrese, hier boven ä`lZ1l`l§,'CgiI
Zmtserland I . I I · . . · 1
Bern _________ 2 I; 7 _ ___ I __ 3 3 __ __ 2 __ _ I 3 3 I _ I __ __ N _ I I 1 I 32 Ill l l'lllS(‘11 (llllllll de 1' Klasse en lil Ruslamd dog
I I I I In Oosterwijk wordt in dp H" Klasse in (iollmliä
2) M66 begiusglou dm- schükuudc v0I.GImIgd_ meer; veorts 3 uur in II2lIIu1·lIil<c historie eulgl
--*-4 -.. - .-...4..--4---. .-. . ~`__--W.--b_._______.n_ -- ----4 - - -. -. --4-.-- ,. - -
I I