HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 59

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 12.32 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

BAAR ONDER W LI S. I
ë
_ _ _ _ _ ___ __ _;__ ___ ­ I I
I I ä
I _ 2" Klasse. Nederland.
2* ,, Rusland. I-
2·‘ 0 f "k.
EERSTE KLASSE. II ~ B;’jn°"I'I TWEEDE KLASSE.
'
23 II Porrentruij.
4° ,, België.
. g I;,·_ SII I I ,4, g I _ 4 II ., ä _ 1, I; ` .
gg .E.’I‘°­ëIj· 1.:3%* «> ¤ · . 3 ¤ _ 2 _ Ie; ­à’ oi ¤ Eg 2. °’.;gg ä 8 _ ¤ _ . ui I.
§ >ë’Iää«ë§ ê§I2§ § Fi? E 3 E2 el ë 32 ë §I§ E 2 äë äiê Iïsääë 3 ­á § ïa ë E cï äêl
I G, cn m,_,’ ¤ ¤·° M ¤ .°’ m om m 4; `V, ,14 0 m·¤I "": :Sl¤>·¥=I m ¤¤ mw ¤ .,.4 P en m I ’:
IN 4: ·¤gl¤>.¤ gm $5; ¤ Q 2 ·3 E "¤ em EI "Iä Q? BIA.; La ,1,, ·¤¥-· ea gM··'·Z sg 51 e "¤ ¤> -8 wu ¤= <I‘=I IS.
Iä äläelëê 2.2 ää ä ä ä ë 3 Iëê ë ·ê’ g 3; 2 ë ä ä E E3 "äê 2§I§§ ä 3 ë ëë ë ·‘à° 3 E, ä 32
I 3 g ·ä';‘ä§ äë gI"‘ ,2; S (I; LI) M II? EE E RIE; B {I; I ä icë E S" äë §II§IäJ"‘ pi E 2 Zr? PI E 8 (I; E'§zI
g I '§ ¤> Q cl c ä ,2 N ë go r=> I <I IZI ä E ä ä ¤ o 5 ä ë ïïa ä I
I 2 Z I "‘I II I IM 55 2 Z II III vz áä . I
I I I Ienregtl. Reken. I I I ,`_,._,` ' 4
-· ­ -­ - I - - 5 4 ­ 2 6 ­­-­ 24 4 - 2 - ­ ­­ 6 of 6 - 3 ­ 3 ­­ 4 2 - - 24 I I
J'°` Jol' Hal. """"" in II;;1[_ ­ IV
3 3 ­­­ 2 · 2 I 4 2 6 - 2 -­--- 28 4 3 ­- 3 - 2 2 4 - ­ 2 - 6 - 2 - - 28 II
E I 2 - - 6 - I 5 ­ 3 2 2 - 3 2 ­ - 32 6 2 I 2 - ­- - 6 ­ 5 ~ ­­ ­­ 3 3 ­ 2 2 2 33 I
" ‘ 1 I R k 1. ’<"*"`
4 - - 7 - 6 2 2 - 2 ~ - 2 2 I - 33 DGM 3 ­- 1 - 6 - 6 ~ -­ 2 1 2 2 2 2 - 33 I
Aix /§»x..­ .·
’ 2 - - 8 - 4 4 2 - 2 ---­ 3 30 5 2 - -­ ­-­ 6 3 4 - 3 2 3 4 ­ 2 ­- - 34 I
I 3 1 4 5 - 4 2 3 2 ---­~- 34 7 3 2 - 2 3 ` 4 4 4 ­--- 3 ·­ - ­­ 2 34 I g
l ` _I
I 3 1 3 5 ~­ 5 1 4 ­--­­-- 32 6 3 2 -­ 1 3 4 5 4 ---~ 3 1 ­ ­- - 32 I
I 3 1 4 4 3 4 1 2 .-­­.­­ 32 6 3 2 ­­ 2 4 4 3 4 ---~ 4 -~-- 32 '
I 3 1 4 4 3 4 1 3 ­----­- 32 6 2 3 3 1 3 4 3 4 ~ - 1 - 2 -­~- 32
I2253I31 -2I2 _I__I1-­2es22-14es4 ­­­­ 2---226I
de uren waarin gymnastiek en zang onderwezen wordt niet afzonderlIjk vermeld. I I
It behalve 1n de Hoogduitseho taal ook in de laudstaal onderwüs gegeven. I I
gevestigd, welker leerplan ook dat voor de Ju1·a­st1‘eelc van Zwitserland aangeeft.
dwerken vermeld. I I I I
I
I 4** Klasse. Nederland. I r
4" ,, RII$IaIIII· Division Superieure. I
4" ,, O0SI8nI‘Ijk. ' België 2° Cl. Section seientifique. _ g
· 5e N gem 2° ,, ,, commerciale et industrielle. .
4<= ,, Porrenlruij.
_` _- n--­_ `i;__­ ?_­ ?i~ __?`_ ` _ ___¤ï_T­
~ ‘ :3 · . ¤ï 42 g · S ä ,5 ä I I cï 'äi I <I> ­ cl ¤I · eb I Q8 is · ‘
e5 =ï I eI 2 ä . we "¤ .·» I*‘%’ ,.· ·=·¤ ­·· , ¤> ° . 3* · aa °° · ¤> °’ ·"’ I ­ *5 I­¤ =« 5* ·
§I§I3ê§ ZI? 2 §.§§.=䧧ë맧§I§ §I§‘2áI§§áIä·áIëEä%Iêi§I둧°‘ä ä3'ë3ïê3=áä
*~‘I*ä"ä€Iä ää 5 E II ä=·’*‘“"ë °’="‘ *23 i`=°3’"3 EI3 ;'°"S'äI‘§l°°"E>'I°°I°° 3 ~l‘I °äI'ï"'#·l'ä'° ä .2 ¤*' ’°I§"E¤I§ä
°’,·¤=I Idä 'Z6 0* .2 'EI E ¤"‘*§£ä SKI 'ää °äI S S. ¤ wäl ¤>‘:’:° rä . E ·ä ä `°> <¤äI'E>‘ < ° Qrg v ¤>§ ,§1.I"ä,§Io‘*I
§l3.¤I.2·g ea B e䑧Ig22§2.23gI¤¤s S.;¤I2ä §N<I;·‘ääIII«°3IB’§ glgé-sê E2
m , O) tg Z [5 gg dè ,U Q 2 »­| O ¤ bJJ,‘ g E gp Z IH U) I d O I Q l ä Q Q g I
I B III D <1 I Z I Q o FH Iä ¤> EI I m tg I M B I pg I en {I Il; m ¤ I
I I cnl1nnd.­ I ‘ I I I
` corresp. "‘^""` `
­ · - - - 30 2 3 - 2 - 6 6 - 3 - 2 - 2 2 - ~ - - - 2 --­- - - 30
#"~­·~ crm.
" - - ­- ­- I 28 5 3 4 - 3 5 2 -­ - ­ - 6 - 2 - - ­­- - - ---~- - ­­ 30
I Botanie Winter­
ZOIHBTIII. l|l8Zl1d<`:l.. ‘
‘· ~ ~ - - I 34 8 2 2 2 - 6 4 - - ­ ­ 2 2 2 2 1 2 - ­ ­ ­ ­­ - -­ 2 -­ - 35 _
I 1 rcl;:~IncnI I?/­" of Hall I
· - - - 2 34 4 4 2 - 4 6 3 ~ - 1 ­ 2 2 2 _ 1 - 1 ~ .­ 2 --­- - - 34 .
· - 2 - I 34 5 2 ­ ­­ 5 3 3 ­ 2 ­ ­ 5 2 - - 2 - ­ - ---~ - - 29 ‘
I CSGCI. I ,
.·àJ1~
I I 2 - - 5 3 3 - 2 ­­­ ·­- 3 - 2 - - 2 4 5 -­- I - -- - - 2 - 33
2 ­ I - I - I 34 I 5 I 2 I 1 1 2 3 2 2 I -- .. - 1 2 2 - - 2 2 2 ­ - 1 1 2 1 2 1 37
2~I-I-_s2 5I2I2 2222 2I­.I_­.12_2­--22---13--1 SSI