HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 58

JPEG (Deze pagina), 1.32 MB

TIFF (Deze pagina), 14.95 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

.
I

I
VOORBEREIDENDE KLASSEN. II KI assc · 'I°‘I°t'*‘""· .
1° I, Rusland.
-à;­ 1c ,, Oostenrijk. EERSTE KLASSE ,
RII$IüIlII· België (voor dusgeu. professionele studie). SC " Bam I __ I
. . . ¤
Van 8 tot 10 jaar. Tot 11-_Ia1r1gen leeftüd (verbonden met bovenstaande). êc II ;0IIIIfII IIIIIII
_ II ¤9I¤­ I
·¤I , 2 Is => ,5
3 cn ra sê 3 S2 ’ë 52 ,,5 ,5 . .2 · 'Eä I q I I · I
.5 a . 2 II ··~-¤ «» e . wee e Q 3..; a II I Ie I I
ä ä III E ä ëä ë ä al 3 ä ë §I,a§I¤3 äá Z? IäI§‘3 ei ­,¤ä’,II
·BI E E 3 IG äï'?£"Yï:Iï“ §=·§ tt ä ä 5 ti g I,,IäMI§§ »~gIe; Q §IïI 5 'äI>I¤§I ci?
:2 »­¤ I°I V1 IM I A4 ,2 ··5 ’·• I ev I Ing r.« I ‘” ­ .9; ¤> GJII
ë III § ä ë II ä äï ë ä E? iä E ë eë §'ä ë eds?
E 'ä 3 ä g ib ä ·g E ä ag ä Ig;•,äIg`­; ën; EIB 3 ä (I; ë ga, I_;.¤I NI
Z W in Fw m .4 ·¤< I I.I·-· ·-· ¤ ¤ O I '
pg § <l cs I ID cn In :1 0 ID m III E
I -­­-·­­-­·-­­-­-­­­­­.­....ï z Z I Ii III I *,2
IRuS1aHd · · • . ......... . ...... 4 I 6 I 6 I 6 I Rusland ­ · I I I I Rcäen. 3 I _ _ __ __ I _ I -_ I 5 ImIïgII_ 2 6 I I
België #"=-· Oostenrijk 4. 3 I°II II“I· I I I
••••­••.••.........,.. 2 9 12 3 2 6 2 5 ""‘ 3 *·· 2 2 4; 2 6 _ 2 _I__I_
· I Bern ......... 5 2 I 2 - - I I I ·
Zwltserland ''''' ° '''‘'‘ ‘ ‘'‘·· Het elementair onderwüs van af den sehoolpligtigen P ·• Reken. /~/~­·~ 6 _ I 5 _ 3 2 Z _ I 3 I
_ _ _ _ _ · _ _ _ _ _ _ _ _ _ • · · 6 10t_]3.3.l‘,l\I;’8,HHt@ïl‘ bqïçvoldggndg Ontwik_ , , , , 6 4: __ _­ 7 _ 6 2 2 2 I
G lllg W01’ BH 0(àg'6 3. 811 O B 10 lasse. •.. {%/xgx I_ _ _
­ Belg1e I
. · • · • · · • 5 2 _ _ 8 __ I
Voor jongens van 6 tot 12 jaren in VI Klassen. Amsterdam 4 4 2 I- 2 _ _` I
.... 7 3 3 1 4 5 - 4
l. ll. Ill. IV. V. Vl 2 3 2 - _ * ·
Le en ...... 6 3 4 I
· äcäïrüven ­.... 4 4 4 ä ä I IIïaImpGn` '''''` 8 2 3 I I 3 5 - 5 1 4 .. - .. _ _
e enen ...·­ 7 7 5 5 4 4 3.3.I'1Gm ...... 7 3 3 1 I
lVf;IdIäd(aIïlsclie taal ä ä TL Tl g ë Idem 3-'ari e cursus 6 3 3 II 4 III 1 2 _ _ _ _ I I
Haarlem .................... ¢èa1·dIï§1äSkn¤d¤ ­ ­ F q 2 2 2 2 I g ' ' 1 4 4 I 3 4 I 3 - - I - - I -
BSC IG 01115 . . . ' ·
Natuurkmmis I · I _ _ E E ï il Idem Meisjesschool . . . 3*) 2 2 2 5 3 I 3 1 ­ 2 I 2 _ I _ _ I
äïàäëlêhg 'taál E l ä ä E E In het programma van Oostenrijk zijn de uren waarin gymnastiek en zang onderwezen wordt: niet afzonderlijk vermeld
Tcgkgnlm _ _ _ _ __ _ __ _ 1 1 Lg; lxroonlanden van Oostenrijk wordt behalve in de Hoogduitsche taal ook in de landstnal ondcrwüs gegeven. I
Gymnastlek . . . .I 2 2 2 2 2 2 *)G gänkïlgsuä;dï0s;£Iï;näï;€cï§ëgdv w¤IIï<ï· leerplan ook dat VOOIJ (IG Jl1l'8.­Stl'UCl{ van Zwitserlaml {,äll`|g()Cft,
l` ll V€1‘l`!1€ .
SC Klasse. Nederland.
r SU ” RusIand' 4* Klasse Ned
3** ,, Oostenrijk. 4.­ I Rusi
Gt II Bam DERDE KLASSE. III " GOS,
Sc ,, Porrentruij. 5. II BIIII
3** ,, België. 4.- II pw
77
I . ¤S sê Ee I 3 I? · ä I ,I $1 I_I`ä_à _` I_%I`II I`_""_`_ ”""" I--m`-_‘I
. .¤= '¤ ·¤ *°·¤ · E ‘“ ­ e 8 ¤ In I · ‘ I · I é I =° il
qu E I ‘ ·-• ¤> I 'U *" 0 _ . _ I · I 0 _ . •;I FI . os I zo ·
E ·=> E ë, ëëIê"" B5 §"° e e Z ma e èä *·ä . EI e er ama S I; ·ä "à‘~I”` I‘;~ï‘·I ï«III
jj E ,5*3 F§F.9>. ­‘£;°ä‘mêI§ä og .2 IE ä gg ¤ 2 ë ä Iä T5, E § E Iää 3 äe E ,3 § ·€,ë'I3ä¤I
,w ·g ==P §"* gëlggrgg gg ä I g g ¤¤ Iig co ,,I Im ‘° ä M Igg ¤ I·¤.¤I 2 <1Z ,·¤ o I In »==1a,’°*ê‘I "`¤·I
* I I · .EI Q I ¤ · ­¤ ¤° ¤¤ we 44 ·~ I er Ir¤·~ **6 ¤><¤‘II
B 3 ë E Iï2II£äII?¤§I2+`5` l$IàII"' ° gg III ·EI Ig N °’ ¤ L3 ·“II°"äI 'ï>‘ 0” re %":’·'¤"‘§*·‘ SSI
{5 te +¤ ¤>;I'¤·s.2 Qqlggïl) I> § I? FI E lr; I>' ä Q; o 3 Film ·¤ BZ "" ¤¤IrQ‘¤‘ ·-<`ISIg§·
I 4 w I "g II, II; I O II, I; I C jg; gn rb e I; vi In I II-; cl ¤ B ¤> I F. I g I ',_I·;·-· :12
..........” ZI ‘¤II¤ Im aI Is ä IB ä ë CIIIEIIQ IaeI§
R I II I,.II,,,,, I
11S 3.11 ............ 3 2 6 6 °°"°‘P· "^"~ I
« • • ¤ • « • • » » l, _ 3 ___ 3 i 4 2 T 1 T w-
Oostenrijk 4 TT" · MI ` ` ` ` 30 2 3 " 2 - I
.•............•.... 5 __ 2 4: 1__ _ 2 _ 6 F- 9 _. _ __ ,­§,z`,­`
IB Bctrruie III _ ` _ _ ··· 5 28 5 3 4 ... 3
Bru zomerm. ‘ II I ·
..........., 7 2 2 2 _ II 5 _ _ __ _ 2 3 _ 2 1 2 _ I I I IILIIIIIII
I Zwitserland mm, _ _ _ ` I ` I 34 8 2 2 2 _ II
I Porrgutruir , I lioekh. I lrekeuen
J ···••·...,,, 3 3 2 __ 5 6 3 -1 1 1 2 2 2 1 ____ lcull ,%/9.;-
I ,8 Will1`[‘l'S ç V T à 2 4 4: 2 _` 4
België ................., , , , 5 3 Z°“I‘§‘°" _ 6 3 3 3 I `.«.­I
- - ­ s ­ - ­ 2 - 2 - - 2 I - 34 5 2 ­ ­ I 5 I
I I I I Sect.I I I
Y ______ , ,,.. 7...--I -- . I l
~·· e oo·2" ­ I I Comm. "-^­­··· I
E I I er ImI.I 2 I - - I 5
I I