HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 52

JPEG (Deze pagina), 496.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

~·»«·s <­,.«,­W.­.­ «­y.........-.. W. www ,.. , ..-...,.1, r__,___f
50
V KLA
' Integendeel waardeer ik zeer de bedoeling om ook in ons land
een deugdelijk ontwikkelend onderwgs te bezitten, waardoor
onze natie niet bij naburige volken, die zoodanig onderwijs «
reeds lang genoten, behoeft achter te staan, doch de leemten
i . . . . . .. .. LEEI
i ·; die zoowel in het bu1tenland als hier, in dergelijk onderwijs
lr zich eerst langzaam doen kennen, maken het belangstellenden J
in-, en voorstanders van dit onderwijs, tot plicht om naar hun
l overtuiging daarop te wijzen, onder gehoudenheid om wanneer Il
zij overtuigd worden van hét onrechtmatige hunner opmerkin­ In
A gen, dit te erkennen en waar zij kunnen den bloei van dit _
j onderwüs te helpen bevorderen.
j Ten slotte heb ik de eer U mijn dank aan te bieden, voor _
, het door U in mg gestelde vertrouwen. VI A
j De Voorzitter der Commissie voornoemd. LEg
Dr. C. G. VON REEKEN. Our:
J Haarlem, 26 September 1874.
i 4
1
l i . J
Y ’ _ VIA
j Aai
E _ LEE
__l
l
M
ll
Vli
( Eï

`*- , cA_.n___4__Y , rn, n er in .... l