HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 3

JPEG (Deze pagina), 494.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

f vm Hr AV-; ;_;;__;;·jj_,_;;;;,,;;j,i;;:,,_`,Z*".°T.JZ'ï.` F >"`ïETTY";;`..I__,,,__°;_ {
V;,»¤¤¤a·=arz:=.=mi¤:·­I’.;,"“<“.1'ïï:,«,,e.;«·«·»m··¥***‘f” ­· " E _ __ . , nl X
/ 5; gi ,
‘ .ï"*·­r"Z«= il ¤
ï;·.. , alle
,",g·. ‘, `~.‘ 0* "•. i /
2 ;_;·..")3‘=.,*_, Ri ~,
. ,.·`­ 4:_ ;'~•,`)u' `¥ ’E
E {`E » al
”~i1.»’ <‘ Y
E HET LEERPLAN lg
l l
{ _ vooe HET 9
l Q ‘ X
I G ° 1 O d • • E EM ” l
l YHIIMSIELEL Il Gl"' WIJS, %
L uw vmerm Besonomvo
met het Leerplan van verschillende, zoowel binnen- als i
i builenlandsche, Gymnasiën en Scholen voor Middelbaar Onderwijs, j ‘
‘ i
· Doen
Dr. C. G. VON REEKEN.
l li
la l
· Voor rekening van den Schrijver.
HAARLEM,
i DE ERVEN F. BOHN.
1877. l
E ‘ , e