HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 1

JPEG (Deze pagina), 556.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

_ .­ ~ ,1 I/" 6* ai "äxïr" "ëv
VA { áli{$1‘?£’¢»‘7{{P!{ /5 ,6 é ‘ i /,_ïN""l{3.{"’rj"=_ E
., x,, _ "x *· ll
( . {q, ,'·-» « A á J
U K/á / [ `°ï§’­C 2 ..(ï;~r€g»;.: X
2 `· r x";*«;;·- ~
t __ ·­ · tç JG? F __ _, J .,3
F K" JJ_N_ _{v,____`,`,____,,,_,__~.`_," ,_ K- ,^­.. ....,^,e «..»,.««A­«-V ­ - ) Y"‘­··,,, J " ’/ l
em *"’s ,
@4
` T LF ERPLAN A A A
; HE J
‘ VOOR HET i

L A • • • (
Gym11as1aa.l Ondervvris, , .
' N l
IN VERBAND BESGHOUWD ‘
Q · met het Leerplan van verschillende, zoowel binnen- als i '
_ buitenlandsche, Gymnasiën en Scholen voor Middelbaar Onderwijs, A
DOOR J al
’ Dr. C. G. VON REEKEN. in
i . li
. g
Voor rekening van den Schrijver. ` 1
Eg?. ‘ O [
HAAR LEM , E
74 DE ERVEN F. BONN. .
‘ ISY7. i
@2
@@5 ~ A
l ·