HomeAdres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behelzende bedenkingen tegen het ontwerp van wet, tot regeling der schutterijenPagina 1

JPEG (Deze pagina), 389.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

{ ` " ' E
AD R L S FWNBATRE
g ;,ïóï‘äï 5;
Am ma
N TWEEDE KAMER DEH STATENEENEEAAL,
BEIIELZENDE
` IBEDENKINGEN TEGEN HET ONTWERP VAN WET
TOT REGELING- DER
SCHUTTERIJEN
E DOOR
A. C. KOUWENS,
OUD­0FFlCIER DER ’OORMALIGR MOBIELE SCHVTTERIJ.
E
L
’s GRAVENHAGE,
DE ERVEN DOORMAN.
1 8 6 5.
"_­,