HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 11

JPEG (Deze pagina), 588.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

44
Bijlage C.
l WERKROOSTER EN BETALINGS-LIJST
DER
GHINESCHE IMMIGRANTEN
van om
PLANTAGE h
Maand 485
f OPHELDERINGEN.
Het merk is dat bü het Slavenreglement bepaald. De
onderdeelen zün 4/,, of 2;, merk.
Voor een vol merk wordt berekend 59 Gents.
Geen vol merk afgewerkt hebbende, wordt betaald 26
of 45 cents, naar mate de man 2/3 of ‘/, van het merk
opgeleverd heeft.
Heeft de man meer dan het bepaalde merk afgeleverd,
dan krügt hg daarvoor betaling.
_ Indien iets minder of meer dan een der bepaalde onder-
deelen van een merk afgedaan is, wordt alleen het afge-
-werkte onderdeel tot maatstaf ter berekening aangenomen.
Is er b. v. iets meer afgewerkt dan 1/3-merk, dan komt
dat meerdere in rekening bü het werk van den volgenden
dag; is daarentegen minder afgewerkt, dan wordt voor dien
dag niets te goed gedaan, maar het afgewerkte ter ver- l
rekening voor den volgenden dag gereserveerd.
Alle Compagnieswerken vangen aan des ochtends ten 6
ure en eindigen des avonds ten 6 ure, met inbegrip van
twee uren rust.
Wanneer de Immigrant slechts 5 à 5i/2 uur of 6 à 6*/,
§ uur gearbeid heeft, wordt hem slechts */3 of */3 van het
l