HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 362.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

` """` """’ "‘ """$¤-‘~-~ ¤v~•v­v««r«;.g,¤¤~‘,",,­,­'.,‘,_a‘_?P_‘_‘;l_?’p_"` _ifv_Y_fW`mr www
l
E
l
l
l
¤
i
Wie zich spiegelt aan anderen,
. . *
Spxegelt zich zacht.
« Laat ons dus, geleerd door de feilen onzer naburen
beginnen waarmede zij zijn geëindigd: met eene immi­
gratie zoo ruim mogelijk. ;
z
(Woorden van den Gouverneur van Suriname, §
opgenomen in de Memorie van Toelichting, 4
overgelegd hij het aanhangcnde ontwerp Q
van wet over de afschaillng der slavernij.)
l
l
v
ë
· E
. _ ­{ _ i
ä
£
l
ë

`
e
r in
ä
E
ä
x
l
l
ï L