HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 325.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

{··,gg.rï,,,”;1.­"::...¢’ .1-..,. .:~;~.....;­».....,.,.....••­;·..~..­...».....~·• ­­~-­-­ ­­­«­-~­­·­-­·­·r··~’~­­<v­»~­»«­-­;··­~­*·"""_"‘“‘ ’ ’ ’"`’ ’ · ~"'·'_ "` .­‘
.‘ vv _ * ,‘ erf`.
ë · _ . 4
' ` . . . ' ·
_ ‘ . . {F ‘
. . I 4· » gt,.
‘ ï JL_'.;·ï;;.;_;ï
;¢‘ · : e;?;ï;§
_ ‘ . ‘~ *j,ï§*~ë; `$g·
. ‘ T
" ­
l . V [ ··;ä=‘i='» Y’
, ·Fï~ïïj;.¢ë
1 .
3 ‘ `­ QILEL
_ ,­ A.:
" ` Iuà ‘"·­
‘ J • · :, .« _
Q ` · 3.
`
g l [
. .F` ‘ . =
­ ·.:j.4,
. . `j=ïl!·
sw:.
{`PJI L.
<,·' . ~*.*I?;£:§
{ _ ·_ ï»;.g«.·V,.;;,J_
, ‘ FF ëxïë
'«v rig
`
¥ ï.螺 ; 51;;
?·.;'J~r~.. ë
>
Q EQ ··‘,‘ <
« «.·‘;,
x ~‘ ff]
L ` , · `· ,· _ ‘L,;.­»·~‘a,,.~ï¤; Q-! · `_
;___Aè_ _ > y 7 _, _, ,, ,,,. L; ,...A,.»~·,,, ,_,,_ °’