HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 48

JPEG (Deze pagina), 439.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

jt
x
j ( 47 J
j loon van twee taken van vier ot` vijf uren arbeid wekelijks. Het
j overige van zijnen tijd is aan uitspanning en rust geweid.
j De tijd welke gewoonlijk gebezigd word om eene taak (dagwerk
j genaamd), at` te werken is vijf`, hoogstens zes uren: hiervoor eiscbt
, de arbeider eenen gulden Demerary court. of` 1 sh. 4 d. , gelijk
Ja aan 16 stuivers Ned. court., en zoo geheel is hij ontbloot van
j ijver ol` verlangen om zijnen toestand door naarstigheid te verbete-
ï ren, dat hij slechts twee ol` drie dagen in de week werkt en op
j het loon daarvoor verkregen den overigen tijd in ledigheid doorbrengt.
ä
1
l
t
l
1
l
i ___________ ___,_
l
t
l,
jr ­n` Y

l