HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 470.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

ll
ll
l
a
( 40 ) t
Het tweede jaar: -
I voor de Portugezen en anderen als hoven ...... 5 »
x n n Chinezen ....... . , , . . . 5 ¤· `
i n » Al`rikanen .... . ........ 2 n `
Het derde jaar`:
voor de Portugezen als boven . . . . ...... 5 » jj ·
ij » » Chinezen . . ....... i .... 5 » P '
K »»AFrikanen.............l%»
Zoodat gemiddeld op eenen aanvoer van 500 Portugezen , 500 4
Chinezen en 2000 Alrikanen, de jaarlijksche sterfte kan aangenomen ‘
worden als te zijn: 5 pct. het eerste jaar , 2‘/2 pct. het tweedejaar
en 2 pct. het derde en de daarop volgende jaren, waaruit de bere•
kening volgt, welke in de bijgaande tahel is uiteengezet, terwijl de
vaste jaarlijksche vermindering van 2 pct. door sterfte tot twintig
P jaren mz den invoer der eerste immigranten zal blijven plaats vin-
ï` den, waarna door de natuurlijke wegsterving der oude en de geboorte
“ van Kreolen van het mannelijke en vrouwelijke geslacht in gelijk
j _ getal, de getal sterkte der bevolking zich kan staande houden,
welligt toenemen.

jj 1
`
l.
l
tt
j I
l
l
(