HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 489.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

i
u
E
i
I
l VOLGOHBE DER BIJLAGEN.
1
E I. Beknopte Beschrijving en opgave van de bevolking der koloniën ,
i Britsch­ en Nederlandseh­Guiana.
il 2. O ave van den uitvoer der hoofd roducten en van het aantal
L PH P
‘ plantages ter voortbrenging daarvan in werking, benevens den
staat van ontvangsten en uitgaven der koloniën Britseh en
Nederlandseh­Guiana.
Q 5. Staat van Immigratie in Britseh­Guiana gedurende 22 jaren ,
met aauteekeningen.
4. Plan van Immigratie voor Suriname en ruwe begroeting der _x
1 kosten daarvan en der ontvangsten daarmede in verband
i staande.
i Opgave van prijzen , waarvoor plantages na de emancipatie in
l BritschGuiana verkocht zijn en van het aantal gevangenen
à in die kolonie gedurende 90 jaren , tot en met 1852.
i 6. Staat van de landelijke bevolking van Britseh­Guiana en der *'
scholen en kerken in 1850. g
i 3
ll
l
E
I