HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 716.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

i l
( 10 l
waarvan, de treurige uitkomsten in de Britsche­West­
Indiën door gebrek aan tijdige voorzorgen verkre-
gen, hier kort worden herinnerd, meer bijzonder
met aanwijzing van Britsch­Guiana (vroeger de Hol-
landsche koloniën, Deaierary, Berbice en Essequebo),
als zijnde meer dan eenige andere koloniën door ligging , (
' klimaat, aard van bevolking, enz. gelijk aan Suriname.
Van de zestien, allen onder afzonderlijk gouvernement
staande Britsch West­Intlische koloniën, zijn Jamaïca,
Britsch­Guiana en Barbados in bevolking en productie
de voornaamste; van deze drie niet alleen, maar van
allen is Barbados de eenige kolonie die, ten gevolge
der emancipatie, niet of weinig gedeeld heeft in den
l algemeenen ramp van lediggang en losbandigheid, en
. waarvan de productie slechts gedurende korten tijd ver-
minderde, dank aan de talrijke bevolking, die, op het
kleine eiland zamengedrongen , genoodzaakt was om tegen
matige loonen te werken, ten einde niet van gebrek om
te komen.
De vruchtbare en uitgestrekte koloniën Jamaica en De-
merary leden het meest; vele tot 1858 schoone en winst- .
gevende eigendommen in beide koloniën, werden als
geheel van arbeiders ontbloot en dus onbruikbaar en
onverkoopbaar verlaten, en slechts voor zooveel de jj
[ machinerie en gebouwen nog eenige vervoerbare waarde B;
bezaten, gesloopt. Op deze wijze zijn, gedurende de
twintig jaren na de geheele vrijverklaring, in Jamaïca
j meer dan de helft der plantages in wildernis veranderd,
waarvan de stoomwerktuigen , mol ens en kooktoestellen
door de Amerikanen als oud metaal zijn weggevoerd,
en daalde de uitvoer van dit eiland met eene landbou-
i wende bevolking van omtrent driemaal honderd duizend
zielen, van:
V