HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 34

JPEG (Deze pagina), 363.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.15 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

jl 32
V ; Uit heersohzueht hoont hij zelfs de vaan
_ Yan den heilgen vrêe, de ontaarde!
l Schoon hem zijn Meester deed verstaan:
i /xMijn rijk is niet voor de aarde."
i Viaai uit, J0hannes° heilbanier!
D De logen daar, de waarheid hier,
Die zooveel wondren baarde.
De onfeilbare in het vatikaan
Z Dreigt ieder te vernielen,
[ Die niet als Boines onderdaan
·J Voor ’t Roomseh geweld wil knielen.
“`aai uit, .Tohannes’ heilbanierl
De logen daar ~ de Waarheid hier,
l ., .. .
j Zij blijve ons steeds bezielen.
” Naar Fwd. Lözve.
J
m
k`
lï ,
1.
ï
Q l
E
l
E
t
`
Q
i
1