HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 33

JPEG (Deze pagina), 404.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

f
`)
i
Y
iï‘» «xWaai uit, J_0d6Z7Z72€8, heiZbmzie2·!"
? in
i
l De vijand in het vatikaan
I Doet luid zijn krijgsroep sehallen:
x/Wie mij niet dient als onderdaan,
j 1/Zal buigen, neen, moet vallen!”
`Ij WVaai uit, Johannes’ heilbanicr!
De logen daar, de Waarheid hier,
Strijdvaardig zijn wij allen.
Hoe ook zijn list op middlcn zint,
Bij ’t anathóina spreken,
Het groote web waaraan hij spint,
, WYij zullen ’t eens verbreken.
j Waai uit, Johannes’ heilbanier!
jj De logen daar, de waarheid hier,
,l Zij blijft ons zegeteeken.

j Vergeefs beproeft hij ’t zuiver licht
., Der wetenschap te dooven,
ij Zijn banvloek is, gelijk een sehieht
In ’t ijdel ruim, verstoven.
Waai uit, .Tohannes’ heilbanier!
« De logen daar, dc waarheid hier,
Wie zal haar de eere rooven?
Hij wil in iniddeleeuwselien nacht
~ Den sterken geest weer boeien,
ii Die naar de lieve vrijheid tracht,
Die steeds zijn kracht deed groeien.
Waai uit, Johannes’ heilbanier!
_ De logen daar, de waarheid hier, `
, Waarvoor ons hart blijft gloeien.
l
l
.