HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 31

JPEG (Deze pagina), 515.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

l
l
v

B E S L U 1 T.
{ EEN ST. JANSPENNING or EEN ST. PIETERSPENNING.
l
Alle liberalen zijn, volgens het ultramontanisrne, Vrijmet-
; selaars; veel verder gaat echter de bond; door hem worden
alle edele, goede wezens, ook wanneer zij niet formeel de
bondswijding hebben ontvangen, als Vrijmetselaars, als in
den geest gealliëerden aangemerkt!
'¥ Dat dus alle liberalen, alle menschenvriendcn en welden­
F kenden eenparig tegenover den SZ. Piezwspevzvziezy, dien
l materiëclen steun voor zelotisme, voor duisternis en terug-
Q gang een S25. Jemspcmziazg stellen. Als eene gift in den fa-
j miliekring bijeengebracht, als eene inzameling bij vroolijke
i feesten verkregen, moge hij tot een vredefonds, tot een krijg-
! fonds tevens strekken, zoowel voor den apostel der liefde
als voor de kampioenen voor verlichting en vrijheid. Reeds
ij vooraf veroordeelt de Paus alle wijsbegeerte, elke Wetenschap,
~‘ die niet aan de macht der hierarchie onderworpen, door haar
°‘ niet beheerscht, ljeperkt en begrensd wordt ­~­- Syllabus 1 ­
. 141, 57 +; hij verwerpt geloofsvrijheid - Syllabus 15 -
i 18 - en noemt haar waanzin - Enoycliek 1868-;
gr hij vervloekt de vrije uitoefening clcr verschillende christe-
lijke godsdiensten; vrijheid van denken en die der drukpers
noemt hij eene besmettelijke pest, eene verschrikkelijke bc-
zoeking en wijst - volgens Syllabus 80 -­ elke ver-
zoening tusschen het pausdom en de moderne beschaving,
den vooruitgang, het liberalisme, onherroepelijk van de hand!
C