HomeRedevoering van generaal Botha, gehouden te Bank op 28 September 1914Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 451.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 10.59 MB

T4
(Luide toejuichingen die eenige minuten aanhouden). I
De volgende motie werd daarop door den voorzitter on-
der geweldige geestdrift voorgesteld :
Deze vergadering, Generaal Both a gehoord hebbend,
besluit de politiek der Regeering te steunen, alsmede _
de beslissing van het Parlement in zake Duitsch Zuid-
VVest-Afrika.
Op verzoek van Generaal Botha zouden allen die voor
de motie waren zich aan den rechterkant van het podium,
en zij die er tegen waren zich links er van scharen. De
meerderheid van het gehoor had al dien tijd ter linker zijde
van het podium gezeten, maar toen de motie werd voorge-
steld ging zoo goed als iedereen der aanwezigen naar den
rechterkant over, en slechts zeer weinigen kozen de linker-
zijde.
Onder de grootste geestdrift werd de motie voor aan-
genomen verklaard.
l/len schat dat de meerderheid voor de motie op zijn
minst tien tegen een was, ja dat waarschijnlijk vijftien tegen
een dichter bij de waarheid is.
Een motie van vertrouwen in Generaal Botha werd
tevens aangenomen onder luid gejuich.