HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 34

JPEG (Deze pagina), 383.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

_
il 2 27
ART. 22.
à Gevallen waarin deze Statuten niet voorzien, worden r
voorloopig met de commissie van contröle geregeld, doch '
in .de eerste algemeene vergadering definitief vastgesteld.
l (Volgen de Iimulteelcenmg.)
l Goedgekeurd bij Koninklük Besluit d. d. 19 Aug. 1901
· No. 51.
Mg bekend,
Dc llliawjster van Izaistéfic. ä
(·m.g.) J. A. LOEFF.
l
1 l
1 E

I
è
3

a
e
{
I
il