HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 16

JPEG (Deze pagina), 631.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

j - 12 ­ ‘ U
l j‘»roj>aganda veer de Vereeniging en als veerlichting harerleden. ` j
j In het ,,TVeerzl i·eez‘zz;f" deelen bestuurderen 1) mede, dat di
liever met de publicatie hunner enderzeekingen en
bescheiden hadden gewacht, tet hunne nasperingen geheel
waren beëindigd, en zg alle stukken in hun bezit hadden.
Dat dit niet deer hen is gedaan, blijft een raadsel, ‘
want wat heeft het publiek nu aan de resultaten van ge-
deeltelijke nasperingen? Dit doet hen neg verder dwalen, iz
daar er natnurli_jk tusschen de verschillende feiten nu geen
verband is te maken.
Dat deze heeren echter niet willens en wetens dwalen
doch ten gevolge van een verkeerden käk ep de zaken ,blijkt .
wel uit den minder eptimistischen teen in vergelüking van J
i anderen. Ze beloven eek niets, dan een grendigenderzeek. K
De slotwoerden van hun werkje luiden dan eek:
,,l)[z· zml1z·lzz·z·z·«le 1zwlzzlz·ms<·/1zzj_> zzzezz, zle I`(’(Zlllllül/l/(3)L(ll’)L le zleezz.
zzz`l/.·z·z·z·z·n, is lzel gjreele fell. dat aaa alle zzzrlle len zpzznzlslzzg j
nz«»z·z‘ lz`j;yz·zz. .I)zz«zz·z·eez· nzeel zzwzlezz gelzgeczvl ea moet »zz·ez·zlz·zz l
lzzzgezwrse/zt en ej>gezlzYz=j»z‘. felzlzll alle llllll'l’l’Vl:)If/ is z•cz‘lm)gezz ,... t
zz/·' lzz·l l<·z;z·nzlz·z·l l[l’l)l(’ll'<’)l is. Zeelzmy zlzzt leyzzzzzlzwl z·<·lllcz· met i
lzlljld, zeelzzzzgj /zezz:len· zz·{j op grezzzl zml onze lzzlslerjlsclze aa- ·
z·z>rx<·/zz`ngz·zz. ejz zllc Illl‘lf(’<.’)’l)lU zza1L." ,; `_
Niet zeer gelukkig zün deze S(3lJ1‘l_j’C1`S in hunne inleiding, i
bijna uitsluitend gewijd ter mijner bestrijding. t
Hierin komt de komische mededeeling veer, dat ik een der zà
oorzaken ben, dat velen hun geld zullen geeien in een
bedeinlooze put. Nu is niets minder waar, want bewijzen
kan ik dat vele zich hebben teruggetrokken en veertaan
1) llet bestuur bestaat uit de heeren: A
P. A. Srnxuicii, Voorzitter.
J. .Ii1·1x1n·:a1xz<, Waarn. Seerelawis. i
(5. J. v. 1>. H1‘1.s·z·, lwnningmeesler.
l
E .
j.
l