HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 15

JPEG (Deze pagina), 580.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

l -- 11 ­
M! ,,(l, Verhoef te Utrecht, ojlgebebl, en tot Z. TV. Ed. G. gmegzl;
,,Zttetk de Grenier, boe svftutt ’t er mee? ]lIr. Verhoef sv/«§n.t
,,toe·n, gemeend te hebben dat de Grufjfer zelf een de telefoon
>,st0n,d en ctittzvoelvlde dat er juist voor hem, een l)l'l;L7: op de
,,p0st was gedctcme, iinhoudemle dat het hem niet gelukt was
l ,,i·n,zage wm, het testament te krijgen.
' ->e%
Na deze mededeeling speelde zich het volgend too-
` neeltje af in deze vergadering, gelijk we verder kunnen lezen
; in bedoeld verslag:
l Aan nn G1eu1.1u‘1·:n, welke achter in de zaal stond te
l luisteren, werd verzocht naar voren te komen, ten einde
1 zich te verantwoorden over züne werkzaamheden en over
1 de voor dit doel door hem ontvangen gelden. Dit WBlgBI‘dB
hij, mededeelende dat hij aan niemand verantwoording schuldig
l was (ook eene <>j»ml”iLng!), Gn (lat alle, (lle 2lCh bij hem BI1 Bell
l zekere Hissink hebben aangesloten, in November van ditjaar
l (dns 19/2.3) hun aandeel in de nalatenschappen zullen ontvangenll
ä
F Is het te verwonderen dat nn (3lRUlJ'1‘I<llt en HISSlNl( de
zaal moesten verlaten! Is het wonder dat de voorzitter
. den raad gaf hen aan te klagen wegens oplichting!
Commentaar overbodig!
ï 111.
4) De brochure van ,,Ons Belang?
Deze brochure, uitmuntende door netheid van toon
is min of meer tegen gericht.
`* Min of meer meen ik te mogen zeggen, omdat ze be-
halve de bestrüding müner brochure, ook moet dienen als l
­' l
l
l
l
l
l