HomeNog eens de erfeniskwestie Pieter Teyler van der HulstPagina 10

JPEG (Deze pagina), 605.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

2
e E
‘ ¤
a
- 6 -­ z
2
l]flll]€1J WVClli€^ bldlä ïlillê Y(‘I`SCllll.l.OH(lG O`l`O]ld€]l 3,‘ELT]VO€].'d€]l I
J , {3 ..
voor hun vermeend recht. En nn denke men niet dat deze ig
erfenisziekte zich tot eene betrekkelük kleine categorie
. . .. l
mn menschen mtstrekte, neen, duizenden weren er en zgn i
er wellicht now. «Veinie· is er dan ook noodig om deze l
b ‘c> 5 4
personen in hunne oude ideen te doen vervallen.
rl
Belnelielnke motieven werden er naingevoerd, gewoonlijk
bestzurnde uit fubeltjes gecombineerd met wat genenlo-
gisehe gegevens. l
Gelukkig is hierin een kentering gekomen en hebben
velen het lllusoére hunner verwachtingen ingezien. l
De verschillende partijen zijn dan ook gereduceerd tot
. . . . M
twee :1. drie, die lnngs verselnllende wegen hun ideaal
l
trachten te bereiken. ‘
Volgt men de verschillende handelingen der vermeende
erfgeunnien, dun denkt men onwillekeurig zmn BOJ|.lü»ll,S
l‘1ll){‘l Vllll Ll€ll. ()OStCl' ZOO ll2`Ll'Lll"` dOUl' l.lC1ll lll (1C V0lO`O.ll(lC
J b b
bewoordingen medegedeeld J): l
I
[YH _['UIl)'., (lib ((·(LlU?H'., Il»,l)ll1NH'l(€ HL qllül (`]ltll7l·I')'(’.,
) 1)l’llJ’ ‘I’l)![(l·l[(’(()'5 ll JCILIL )'(’IlC())Lli)`l')'(*)Lf ll)L(’ ]ll(lll`(’.
I 7'eus <leu.»· lib l'f)ll,lL(lSl()l(')Lli, lersgue ddns leur clwnzvlu
hu J usfive wassa lu lzuilemcc à ld wzuin.
7
,U¢'?‘lllll elle fr gruml brult ils expligueul l¢1,_ eleese.
Teus les deur avec dqmns eeulcul gaguer lczw chose.
Lu .Tusl£<·e, liesuul ce droit lcgzlticur,
l)<·maude l’ll·uiz‘rc, l’0uz:re, et l’LLUCl«ll0 ài leurs yeux,
Ef pair ce bel cmvll, iermimml lu. bulasllle:
,,’l'm1,cz; veilà, dif­elle à cluecuu, une emllle
. . . . (
l)(’S Sf)I‘lllS(’$ tl,(l«lllI'll·L 'ILOMS Z`!/U()‘lLS (Lit 1)(l«l(llS.
rllessieurs, l’lzul1‘rc etelf. Adieu. Vieez en ]ulz`.»·. «
i 1) Deze fabel komt ook voor in het eerste deel der in 1875 te Parijs {
. uitgegeven ,,Oeuvres eompletes de l`iUZllO21ll.”
g i
E T
1
Q 1