HomeEenige ervaringen opgedaan in de kolonie van Frederik van EedenPagina 1

JPEG (Deze pagina), 631.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 18.34 MB

{ ‘ç A?. W! av /, /
PRIJS 20 { "’£“ ”j·
I K.w,Qll;@;..w­~v«Q/ IC Q M xy çïiï
1 IE M@%@ ë`
E M E E
EENIGE ERVARINGEN ë
Q/ä “"M""""""’”`”`v" `"W"`~""^{
ä QEGEEAAN IN DE my
E ""`"""T"""T"'”`”T`"""""---­­ Fil
I T LONIE VAN DR. ERE-
""‘ ’^"”· """"”""-» 2;;
eg Q_IïBvlIïwl.ê§.~^,,E_WE,DE,N
mä äïQs_~§__M<.Q,_IïEI‘L,=.L,,l/,IïIï,‘!EI;E<3EëI; ;
0
3
I I "
(UITGEGEVEN TEN VOORDEELE DER ;
ä, STICHTING TOT OPNE/"ING VAN VER- %
CU WAARLOOSDE KAZERNEKINDEREN JE O
Já «>¢ ,,ORANJE­N/-5SAU TE /"AGE_I;®_(l2
% “¢
Qj`< F. WENTZEL is Co., E
__g ~ UTRECHT. ~ ~
gg mp M ïá
I§MM,.&T @#_TMWmEEEmlI