HomeDe houding van Groot-Brittannië tegenover kleine landenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 387.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 12.31 MB

B RI E F
VAN ZIJNER IVIAJESTEITS
AMBASSADEUR TE WEENEN
E AAN GAANDE HET AFBREKEN DER DIPLO-
[ MATIEKE BETREKKINGEN MET DE OOS-
g A TENRIJKSCH­HONGAARSCHE REGEERING
Getrouwe vertaling van het Engelsche Origineel
a g? @1%

’s­GRAVENHAGE - MARTINUS NIJHOFF - 1914