HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 81

JPEG (Deze pagina), 566.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l l
” 79
meer andere zee-inogendheden, door o11ze Che1`-Maehi-
Q nisten, die daartoe in de ter1ne11 valle11, den ra11g van
ofüeier te O1'1JLl1Oll(lCl1? Die hoogmoed en de gierigheid
zouden lllCl` de wijsheid wel ee11s erg bedriegen l{Lll'lHOH.
Moge dan l1et onderhavige ee11 punt van overweging
‘ uitniaken, ten einde door tijdige e11 wijze niaatregelen
‘ te verlioeden, dat ons, thans 1lOg zoo degelijk, ina-
f ehinisten-corps verder aehteruitga en dat Nederland
‘ het zich te laat beklage, dat door la11ger de gevraagde
A verbetering va11 positie tegen te houden ~­ er zee-
­ rampen l{O11(lCl1 plaats hebben, waardoor en onze
· nationale eer en o11s prestige schade kunnen lijden,
i inaar meer 110% da11 dit ­- waardoor millioenen sehats
l zouden kunnen verloren gaan en daarenboven het 1”1ll1’llD(3l`
j te herstellen verlies van 1HCl1SCllCl1l.C`C1l$ zo11 te betreuren
_ zijn; ­- zeerampen, die te versehrikkelijker kunnen
. wezen, 11aar gelang van de n1indere kunde, bereidtvil-
t ligheid en zelfopolïering der Mael1i11iste11. God behoede
· daarvoor Nederland! e11 heziele Nederlands l`CgGCl`lllg,
opdat weldra aan veler billijk verlangen voldaan vvorde
; in het belang van l1et Mael1inisten-corps, 1Tl£l€tl` ook in
llOl daarn1ede i11 verband staande belang van o11s dier-
baar Vaderland.
`l
l
‘~:

l
l
1
(
1
l
i