HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 79

JPEG (Deze pagina), 658.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

L
77
dat de machinisten ruimschoots geldelijk beloond wer-
den. Het geld is toch slechts bij weinigen hunner de
j drijfveer tot inspanning van buitengewone krachten en
ï het bedrijven van uitstekende daden.
T De heer A. heeft gezegd dat: ,,Was onze Marine wat
grooter en bestond zij uit schepen van grooter dimen-
siën, er dan op die bodems ook otlicieren-inachinisten
konden geplaatst worden? Eilicvcl moet Nederland zich
E dan voor zijne vloot zóó schamen, dat het er geen
Q 0l`ticieren-machinisten op mag nahouden? .... Ot` hebben
.` wij ons vergist met de opnoeming der 24 groote oorlogs-
bodems, waarop officieren­machinisten kunnen dienst.
doen, en dienst doen zouden, als Neerland deed zooals
verscheidene andere landen? Die 24 schepen vormen
echter het maximum niet, want op 24 schepen kunnen
toch niet geplaatst zijn:
Kapiteins rt/z ............. 20
Kapitein-Luitenants t/z .......... 42
Luitenants t/z. 16 kl. .......... 123
,, ,, 2<> kl. .......... 220
405
Adelborsten ....... , ..... 08 ‘?
473
0ff. Machinisten: *1 op de Wassenaar 7
,, ,, 0 op de Werven li ' ' '
« Totaal. .480
Vergissen wij ons niet, dan bestaat onze oorlogsvloot
uit p.m. 05 stoomschepen.
Als Ncerland toch zulk eene vloot kan noemen, die
nog jaarlijks vergroot wordt, en waarbij, behalve
de adelborsten, 405 ofticiercn zijn aangesteld, dan zou
het wel wat kleingeestig en al te nederig zijn, wanneer
wij wilden beweren, er geen oflleieren-machinisten op
te kunnen nahouden. Maar als de Ned. eorlogschepen
tot de Fransche, Engelsche, Oostenrijksche en Ameri-
kaansche vloot behoorden, dan zouden wij, in plaats
van een schip, minstens 24 schepen door otlicieren- l
machinisten bezet zien. liet fregat de Wassenaar waarop de t
Heer nannns is geplaatst ­­­ {het eenige, zooals bekend
2
l
l