HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 6

JPEG (Deze pagina), 469.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l
‘ l
4 n
ls het een blijk van regeeringswijsheid, dat Nederlamt
zijnen lilaeliinisten datgene onthoudt, wat reeds jaren lang ‘
door andere mogendlieden aan de baren is toegekend?
Ol` werkt de te lage positie, waarin Neerlands Ma-
elnnisten verkeeren, niet veeleer nadeelig in het algemeen t
A belang ‘? t
Waar de Regeering van den Maeliinist eisehen mag: l
bekwaamheid, solidileit, ambitie en zelfopoflering, daar ‘
zou liet eergevoel van Neerlands Maeliinisten, zonen van l
~ Neerlands burgers, waarvan verreweg bet grootste deel j
tot de aehthaarsle 1`amiliën behooren, op al te harde »>
proef gesteld worden, als het nog langer tot zwijgen
gedoemd werd over eene behandeling, even onbillijk
j als onrerïhtvaardig, in verband met ’s Konings eenmaal
nitgedrulgt verlangen en met de toestanden van elders.
l
I
i 1
5
· %
i
· E
‘ l