HomeDe Koninklijke Marine-machinisten in NederlandPagina 40

JPEG (Deze pagina), 734.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 57.81 MB

l
ls ‘
ll i
jl
38
l
in het verblijf der adelborsten. ­- Is het niet zoo -­
Q en is dat nu zoo waar‘? ....
l" Nog verder: ,,Is de dienst van vuurstoker zoo veel
ij zwaarder dan die van matroos." (punt) ,,Als hij knap
ll handwerksman is dan geef ik het gewonnen, maar als
Q, boer zoo van achter de ploeg." (punt)
Q Hoe die vuurstoker hier op het tapijt is gebracht,
Q begrijpen wij niet best, en uit de daarop volgende vraag:
j ,,Behoeft hunne uitrusting anders te zijn"‘? .... moet
* worden afgeleid, dat de stokers geen meerdere waarde
’ zouden hebben dan de minste matroos. Blijkbaar is de {
heer Verax met den matroos en den vuurstoker in de
j war geweest, en heeft beiden met den machinist dooreen
[ gehaspeld.
, Maar nu de moraal: ,,voedsel voor uniformiteit -­
P voedsel voor onbillijkheid ­ voedsel voor den pruttel-
j geest." (punt), en het voortreffelijk hoofdstuk over den
ofücier-machinist is uit.
j Over zulk voortreffelijk werk zou een machinist-leer-
« ling zich schamen moeten, en de boer achter den ploeg,
1 als het om onzin te doen was, zou dien even goed bijeen
‘ geflanst hebben.
Maar laten wij den man niet te hard vallen. Verax
schreef dit meesterstuk reeds voor zeven jaar en alle
zeven jaar verandert de mensch, zegt het spreek-
woord.
Destijds schijnt de heer V. nog een gloeienden hekel v
te hebben gehad aan de, naar zijn oordeel te goed be-
zoldigde en te comfortable gelogeerde heeren machinisten.
Moge de heer V., in wien wij een jeugdig ofhcier
meenen te zien, na 7 jaren wijzer geworden en tot
betere, meer rationeeleinzichten gekomen zijn, dan willen l
we ZEd. dit uitvloeisel zijner jeugdige verbeelding gaarne F
vergeven - immers, wij moeten aannemen, dat hij toen j'
de waarde van den machinist nog niet beoordeelen kon lj
en eigenlijk de echo geweest is van anderen, die op
dezelfde hoogte stonden, de waarde van den machinist jl
nog niet kenden en dachten, dat deze al heel wel te- §
vreden mocht zijn, als hem een plaatsje onder de werk-
lieden gegeven werd.
l .